Kleine familieboeren: in het hart van de klimaatrechtvaardigheid - CIDSE

Kleine familiale boeren: in het hart van de klimaatrechtvaardigheid

Kleine familiale boeren: in het hart van de klimaatrechtvaardigheid, een publicatie over ontwikkeling en vrede,
November 2016 (beschikbaar in EN - FR)

Onder menselijke activiteiten is landbouw een van de grootste uitstoot van broeikasgassen, maar het effect ervan op de opwarming van de aarde varieert afhankelijk van het toegepaste landbouwmodel. Industriële landbouw en kleine familiale landbouw staan ​​niet op gelijke voet als het gaat om broeikasgasemissies. De effecten op de opwarming van de aarde zijn ook niet vergelijkbaar, omdat de kleine familiale landbouw vooral wordt beoefend in landen die het meest door de klimaatverandering worden getroffen - een van de belangrijkste redenen waarom ontwikkeling en vrede en haar partners het industriële landbouwmodel afwijzen en steun vragen aan de kleine familiale landbouw , dat is de verzorger van de planeet.

Contactpersoon: Geneviève Talbot, beleidsmedewerker, Development & Peace (genevieve.talbot (at) devp.org)

Ontwikkeling en vrede - Caritas Canada is de lidorganisatie van CIDSE in Canada.

 

 

NL- Kleine gezinsboeren: in het hart van de klimaatrechtvaardigheid
FR-L'agriculture paysanne au cœur de la justice climatique

Deel deze inhoud op sociale media