Gezamenlijk persbericht: Europees Parlement mobiliseert voor mensenrechtenverdedigers in Guatemala - CIDSE

Gezamenlijk persbericht: Europees Parlement mobiliseert voor mensenrechtenverdedigers in Guatemala

• 2016 geregistreerde 233 mensenrechtenverdedigers en 14 moorden, de meerderheid daarvan bleef ongestraft
• Het EP rapporteert bedreigingen en intimidatiecampagnes tegen gerechtsfunctionarissen
• Het EP dringt er bij beide Guatemalteekse autoriteiten op aan hun mensenrechtenverplichtingen na te komen en het Congres om het voorstel voor hervormingsjustitie te ratificeren.

 


Brussel, 16 februari 2017
. Het Europees Parlement heeft vandaag tijdens zijn plenaire zitting in Straatsburg een dringende resolutie goedgekeurd over de situatie van mensenrechtenactivisten in Guatemala. Met dit initiatief uiten eurodeputies hun zorgen en erkennen ze het werk dat wordt verricht door mensenrechtenverdedigers. Om deze reden dringen zij er bij de Guatemalteekse regering op aan maatregelen te nemen die gericht zijn op de bescherming van HRD's tegen aanvallen en gevaren waarmee zij regelmatig worden geconfronteerd.

De cijfers zijn alarmerend. Het EP herinnert eraan dat tussen januari en november 2016, 223 aanvallen tegen Human Rights Defenders s evenals 14 7 moorden en pogingen tot moord werden geregistreerd. Sinds het begin van het jaar werden 2 Human Rights Defenders gedood in Guatemala. De meerderheid van deze misdaden was de laatste daad van een lange en herhalende cyclus van geweld.

Het EP onderstreept ook de vijandige omgeving waarin justitie ambtenaren moeten werken. Ze worden geconfronteerd met intimidatie, criminalisering, dwang, diskrediet en intimidatie campagnes, die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het land te ondermijnen.

De resolutie ondersteunt ook de nieuwe hervorming van justitie initiatief, dat onlangs is gepresenteerd in de Guatemalteekse Congres. Het is gericht op het uitvoeren van wettelijke hervormingen om de rechtsstaat in het land te versterken.

Meerderheidssteun in het Europees Parlement

Volgens Beatriz Becerra, vice-voorzitter van de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement en lid van de Fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), "verdedigers van de mensenrechten zijn de meest krachtige troef in het bereiken van een meer onafhankelijke rechtspraak, maar ze worden belasterd, geïntimideerd en uiteindelijk vermoord. Om deze redenen is de Guatemalteekse overheid om hen te beschermen met een ambitieus overheidsbeleid ".

Vorig jaar, Hans-Olaf Henkel, lid van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) namen deel aan een missie van het Europees Parlement naar Guatemala. "Sinds mijn bezoek, ik op de voet gevolgd deze ernstige situatie en hoewel ik hoop ontwikkeld met de nieuwe verkozen president, vandaag ben ik diep ontgoocheld en de situatie van advocaten en verdedigers van de mensenrechten lijkt zeer zorgwekkend".

Marina Albiol, van de GUE / NGL-Fractie is van mening dat "zorgen tonen niet genoeg is", vooral omdat "EU-verantwoordelijkheid duidelijk is". "Er is een verband tussen de aanwezigheid van multinationale ondernemingen en aanvallen van mensenrechtenverdedigers die zich verzetten tegen en mobiliseren tegen hydro-elektrische projecten, zoals blijkt uit het geval van Pojom II of Renace, mijnbouwprojecten zoals FeNix of het Franse oliemaatschappij. Perenco”.

Ten slotte, Ernest Urtasun, lid van de Fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie stelt dat "het niet mogelijk is dat de vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, evenals de directeur van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid in Guatemala (CICIG), Iván Velázquez, worden onderworpen om aanvallen zonder dat de overheid de invoering van efficiënte beschermende maatregelen. Met de introductie van het voorstel Constitutionele Hervorming Justitie, uitgewerkt met de bijdrage van vele nationale sectoren en in behandeling bij het Congres nu, kunnen we een licht te zien aan de horizon maar het is absoluut noodzakelijk dat het voorstel volledig wordt onderschreven ".

Reacties van het maatschappelijk middenveld in Brussel
Internationale organisaties en netwerken van maatschappelijke organisaties, waarvan het lidmaatschap van meer dan 500 organisaties, viert dit parlementair initiatief en delen van de verzoeken en zorgen die in het.

Deze organisaties benadrukken met name de parlementaire petitie die de EU verzoekt op een meer proactieve rol bij de bevordering van de veiligheid van de mensenrechtenverdedigers te nemen, door middel van de adopties van effectieve maatregelen en beschermingsmechanismen in het kader van hun politieke dialoog, samenwerking en handel betrekkingen met Guatemala.

De organisaties hopen dat deze resolutie een duidelijke boodschap aan de Guatemalteekse autoriteiten kunnen sturen om te handelen en de bescherming van verdedigers van de mensenrechten, in het bijzonder vrouwen, de plattelandsbevolking, vakbondsleden, personen gediscrimineerd vanwege hun seksuele geaardheid en inheemse gemeenschappen; die allen werken aan een democratische samenleving, en ter verdediging van hun land, het milieu, economische, sociale en culturele rechten, rechtvaardigheid en de strijd tegen straffeloosheid.

Voor meer informatie:
Miguel Zumalacárregui (Wereldorganisatie tegen foltering: Observatorium OMCT / FIDH, lid van CIFCA), mmz@omct.org - + 32 2 218 3719
Kerstin Reemtsma (Peace Brigades International, Guatemala Project), repeuropea@pbi-guatemala.org - +32 470

 
Dit gezamenlijke persbericht is beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans. Zie bijlagen hieronder.

NL-Persbericht EP-resolutie HRD's Guatemala
ES-Communicado prensa PE Resolucion Defensores Guatemala
FR-Communiqué presse PE Résolution HRD's Guatemala

Deel deze inhoud op sociale media