Persbericht: Frankrijk neemt de waakzaamheidswet van het bedrijf over: een eerste historische stap naar betere mensenrechten en milieubescherming - CIDSE
Persbericht
Elliott Brown

Persbericht: Frankrijk neemt waakzaamheidswetgeving van bedrijven over: een eerste historische stap in de richting van betere mensenrechten en milieubescherming

Elliott Brown

Het Franse parlement heeft een langverwachte wet aangenomen die een verplichting tot waakzaamheid oplegt aan moedermaatschappijen en onderaannemers. De wet markeert een historische stap in de richting van het verbeteren van het respect van bedrijven voor mensenrechten en het milieu. CIDSE en zijn aangesloten organisaties roepen Europese landen, EU-instellingen en de internationale gemeenschap op vergelijkbare wetgeving te ontwikkelen.

De wet, die alleen van toepassing is op de grootste Franse bedrijven, laat deze laatste de nadelige effecten van hun activiteiten op de mens en de planeet beoordelen en aanpakken door ze jaarlijkse openbare waakzaamheidplannen te laten publiceren. Dit omvat effecten die verband houden met hun eigen activiteiten, die van bedrijven die onder hun controle staan ​​en die van leveranciers en onderaannemers met wie zij een gevestigde commerciële relatie hebben.

Wanneer bedrijven deze verplichtingen niet nakomen, stelt de wet slachtoffers en andere betrokken partijen in staat de kwestie voor een rechter te brengen. Rechters kunnen boetes opleggen tot € 10 miljoen wanneer bedrijven plannen niet publiceren. Boetes kunnen oplopen tot € 30 miljoen als deze mislukking heeft geleid tot schade die anders te voorkomen zou zijn.

Ondanks dat het een belangrijke prestatie is, beweren Franse maatschappelijke organisaties dat de tekst van de wet ambitieuzer had kunnen zijn. De reikwijdte van de wet is beperkt en heeft alleen betrekking op grote bedrijven van 100. De bewijslast rust nog steeds op de slachtoffers - die vaak niet over de middelen beschikken om gerechtigheid te zoeken - waardoor de machtsongelijkheid tussen grote bedrijven en slachtoffers van misbruik verder wordt benadrukt. Bovendien is het bedrijf niet aansprakelijk als er schade ontstaat ondanks dat een moederbedrijf een adequaat waakzaamheidsplan heeft geïmplementeerd: een bedrijf is niet verplicht om resultaten te garanderen, maar alleen om te bewijzen dat het alles in het werk heeft gesteld om schade te voorkomen.

Frankrijk heeft een eerste stap gezet, maar deze moet worden gevolgd door vergelijkbare bindende wetgeving op nationaal, Europees en internationaal niveau om globalisering voor iedereen mogelijk te maken. CIDSE sluit zich aan bij het Forum Citoyen pour la RSE, waarin CIDSE-lid CCFD-Terre Solidaire een actieve deelnemer is, bij het vragen van de Franse regering om op deze weg door te gaan en de waakzaamheidplicht op Europees en internationaal niveau te bevorderen en steun te tonen voor andere initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de bedrijfsverantwoordelijkheid, zoals het VN-Verdrag inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

Hoewel Frankrijk het eerste land is dat dergelijke bindende wetgeving goedkeurt, maakt de ontwikkeling deel uit van een grotere beweging in heel Europa. Soortgelijke wetgeving wordt momenteel overwogen in Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Talrijke oproepen zijn gedaan door de EU-Raad Raad van Europa Europees parlement en G7 benadrukking van de noodzaak om de verantwoordelijkheid van bedrijven en de toegang tot de rechter voor slachtoffers te verbeteren, met name met betrekking tot mensenrechten en milieuschendingen die plaatsvinden in toeleverings- en onderaannemingsketens.

CIDSE en haar aangesloten organisaties volgen nauwgezet de onderhandelingen over het internationale juridisch bindende instrument voor transnationale ondernemingen en andere zakelijke ondernemingen met betrekking tot mensenrechten (VN-Verdrag inzake bedrijfsleven en mensenrechten) om ervoor te zorgen dat haar mechanismen de meest kwetsbaren beschermen tegen bedrijfsmisbruik en toegang tot de rechter toestaan. CIDSE hoopt dat deze historische stap vooruit zal bijdragen aan de goedkeuring van een sterk verdrag.

- EINDE -

Meer informatie:
Kelly Di Domenico, media- en communicatieofficier, didomenico (at) cidse.org, Tel: + 32 (0) 2 282 40 73, Cell: + 32 (0) 4 595 55 50

 

Deel deze inhoud op sociale media