Zorgen voor het primaat van mensenrechten in handels- en investeringsbeleid - CIDSE

Het primaat van de mensenrechten waarborgen in het handels- en investeringsbeleid

Modelbepalingen voor een VN-Verdrag betreffende transnationale ondernemingen, andere ondernemingen en mensenrechten. Studie in opdracht van CIDSE aan Prof. Dr. Markus Krajewski, Universiteit van Erlangen-Nürnberg. Maart 2017

De huidige studie wil bijdragen aan de discussie over hoe een verdrag over bedrijven en mensenrechten het mogelijke conflict tussen handels- en investeringsbeleid en mensenrechten in de context van het VN-verdragsproces zou kunnen aanpakken. Deel II herinnert aan de belangrijkste mogelijke conflicten tussen handels- en investeringsbeleid en mensenrechten, met name handels- en investeringsovereenkomsten. In deel III wordt uitgelegd hoe sommige van deze conflicten kunnen worden aangepakt in hervormde handels- en investeringsovereenkomsten. Aangezien dergelijke hervormingen niet voldoende zijn, worden in deel IV van de studie modelclausules ontwikkeld en toegelicht die betrekking hebben op investerings- en handelsbeleid en die kunnen worden opgenomen in een verdrag inzake bedrijven en mensenrechten.

Zie ook de samenvatting beschikbaar in EN & IT. (links hieronder).

Contact: Denise Auclair, Senior beleidsadviseur, CIDSE, auclair (at) cidse.org


NL-Studie Zorgen voor het primaat van de mensenrechten
NL-Executive Summary Zorgen voor het primaat van de mensenrechten
IT-samenvatting Samenvatting Assicurare il primato dei diritti umani

Deel deze inhoud op sociale media