Nieuwe wetgeving over conflictmineralen, een gemiste kans voor de Europese Unie - CIDSE
Persbericht

Nieuwe wetgeving inzake conflictmineralen, een gemiste kans voor de Europese Unie

Donderdag stemt het Europees Parlement over de wet op de verantwoorde inkoop van mineralen, een verordening die ervoor moet zorgen dat inkomsten uit mineralen die in de Europese Unie worden geïmporteerd, geen schendingen van mensenrechten en gewapende conflicten overal ter wereld financieren. Maatschappelijke organisaties hebben al benadrukt dat de langbesproken definitieve tekst minder ambitieus is dan de tekst die aanvankelijk door het Parlement was voorgesteld.

In 2010 heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden een transparanter milieu te creëren voor importeurs van vier mineralen: tin, wolfraam, tantaal en goud, vanwege hun banden met de financiering van gewapende conflicten en mensenrechtenschendingen in exporterende landen, zoals de Democratische Republiek Congo. Alleen al in de DRC bijna 98% van gedolven goud wordt illegaal geëxporteerd. Naast het ontnemen van de lokale overheid aan broodnodige inkomsten, is de handel in deze mineralen ook een belangrijke bron van inkomsten voor gewapende groepen, die meer dan de helft van de ambachtelijke mijnen in deze regio beheersen.

Een noodzakelijk Europees kader

Op basis van de "due diligence" -richtlijnen van de OESO was het Europees Parlement van plan een wettelijk bindend systeem op te zetten dat Europese bedrijven verplicht ervoor te zorgen dat bij de inkoop van 3T-mineralen en goud de mensenrechten worden gerespecteerd. Het voorstel was bedoeld om het geheel van de toeleveringsketens verplicht te bestrijken, zowel 'stroomopwaarts' (smelterijen, raffinaderijen, importeurs van mineralen en ruwe metalen) als 'stroomafwaarts'. dat wil zeggen leveranciers van afgewerkte producten (GSM, tablets, auto's, enz.). Na lange onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad werden echter belangrijke concessies gedaan aan bedrijven die tegen verplichte due diligence waren, waaronder een witte lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen, minerale drempels waaronder bedrijven zijn vrijgesteld. Maatschappelijke organisaties hebben dergelijke zwakke punten aan het licht gebracht : “Dit alles laat een bittere smaak achter, een gevoel van halve maat”, legt Axelle Fischer, secretaris-generaal van de ngo Justice and Peace uit. "Hoewel dit een belangrijk initiatief is, hebben we vandaag de indruk dat deze wet niet voldoet aan de oorspronkelijke, ambitieuze doelstellingen van de verordening".

De mogelijkheid voor een geïntegreerde aanpak

Naast de focus op Europese import, geeft de tekst ook begeleidende maatregelen op het gebied van diplomatie en technische samenwerking. Volgens Giuseppe Cioffo, programma- en beleidsmedewerker bij EurAc, het Europese netwerk voor Centraal-Afrika: “Als we de link tussen geweld en de illegale handel in mineralen willen verbreken, moet de EU haar politieke invloed gebruiken en aandringen op inclusief bestuur van de bestuur van de mijnbouwsector waarbij de basisactoren betrokken worden, waaronder het maatschappelijk middenveld ”. Er wordt nu reikhalzend uitgekeken naar de Europese Unie en haar lidstaten door de ngo-sector om een ​​effectieve toepassing van deze wet te verzekeren. Het maatschappelijk middenveld zal de EU ook vragen om sterkere standpunten in te nemen over bindende bedrijfsregulering, waaronder steun voor een VN-verdrag inzake transnationale ondernemingen, andere bedrijven en mensenrechten.

“Deze stemming is een noodzakelijke stap, maar slechts een gedeeltelijke stap voor gemeenschappen die te maken hebben met geweld in mijngebieden. De nieuwe wet op de waakzaamheid van bedrijven in Frankrijk is het laatste voorbeeld dat aantoont dat het mogelijk is om hele toeleveringsketens te bestrijken in plaats van sommige bedrijven van hun verantwoordelijkheid te ontheffen. Met deze bevindingen zullen we er bij de EU op aandringen om proactiever deel te nemen aan de ontwikkeling van een internationaal instrument op dit gebied, vooral met het oog op de volgende sessie in dit VN-proces in oktober in Genève ”, zegt Denise Auclair, Senior Policy Advisor bij CIDSE.

Via verschillende Europese en internationale NGO-netwerken werd deze brief ondertekend door meer dan 50-organisaties.

1. Alboan
2. Europees netwerk voor Centraal-Afrika - EurAc
3. CIDSE
4. Christliche Initiative Romero
5. Comisión General de Justicia y Paz de España
6. Commissie Justice et Paix
7. DKA Oostenrijk
8. Instytut Globalnej Odpowiedzialności
9. Jesuit Europees Sociaal Centrum
10. Mainel
11. Machtsverschuiving
12. Red de Entidades para el Desarrollo Solidario - REDES
13. WSM - Wereldsolidariteit
14. Stop Mad Mining
15. FOCSIV (Italiaanse versie hier)

 

FR - Nieuwe wetgeving op de minerais des conflits
ES - Nueva-wetgeving over minerale en conflicten

Deel deze inhoud op sociale media