President van de CCCB vraagt ​​premier Trudeau om een ​​ombudspersoon voor de Canadese extractieve sector - CIDSE

President van de CCCB vraagt ​​premier Trudeau om een ​​ombudspersoon voor de Canadese winningssector

Op 9 augustus 2017 stuurde de president van de Canadese Conferentie van Katholieke Bisschoppen een letter aan de Canadese premier Justin Trudeau om zijn bezorgdheid te uiten over de aantasting van het milieu en de schendingen van de mensenrechten veroorzaakt door Canadese winningsbedrijven die actief zijn op inheemse landen in Latijns-Amerika.

 

 

 

De brief volgt een vorig jaar verzonden naar de premier Trudeau, ondertekend door meer dan 200 Latijns-Amerikaanse organisaties, die de Canadese regering om meer toezicht op Canadese winningsbedrijven vragen en dat blijft onbeantwoord. De brief van Most Rev. Crosby herinnert de premier Trudeau aan zijn verkiezingsbelofte om de Canadese winningssector beter te reguleren en bevat de volgende vier suggesties:

• Het creëren van objectieve en onpartijdige middelen (zoals een ombudspersoon) om klachten over misbruik in verband met Canadese mijnbouwbedrijven in het buitenland te volgen en te onderzoeken;
• Toegang tot Canadese rechtbanken die schendingen van milieu- en mensenrechtenwetgeving door Canadese mijnbouwbedrijven die in het buitenland actief zijn, volgens Canadese wetgeving kunnen worden vervolgd;
• Een einde aan de actie van de Canadese overheid, hetzij door hulp, handel, technische bijstand of diplomatie, die tot doel heeft de goedkeuring of wijziging van regelgevingskaders in ontvangende landen voor winningsprojecten te beïnvloeden; en
• Stoppen met het nastreven van vrijhandels- en investeringsovereenkomsten die Canadese mijnbouwbedrijven bevoordelen boven mens en milieu, in het bijzonder een einde aan internationale arbitragemechanismen tussen investeerders en staten, die buitenlandse investeerders gebruiken om hun investeringen te beschermen en om regelgeving of verantwoording te ontwijken misstanden.

Van de vele partners in Latijns-Amerika werkt CIDSE nauw samen met het netwerk Iglesias & Minería (Churches & Mining) dat gemeenschappen vertegenwoordigt die zijn getroffen door winningsindustrieën. Volgens Iglesias y Minería is het dringend noodzakelijk om een ​​alternatief en minder uitbuitend model in te voeren waarbij de rechten van de mensen voorop staan. Het juridisch bindende verdrag van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten kan en moet deze kwesties aanpakken. Dit verdrag zou het welzijn van alle burgers in Latijns-Amerika en in het bijzonder de inheemse volkeren moeten helpen verbeteren. In oktober 2017 zal de derde sessie van de open intergouvernementele werkgroep van de VN beginnen met de onderhandelingen over de ontwerptekst van het internationaal juridisch bindend verdrag inzake transnationale ondernemingen en andere bedrijven. De brief van de voorzitter van de Canadese Conferentie van Katholieke Bisschoppen komt dus op een sleutelmoment om het debat, reflecties over rechtvaardigheidskwesties en nieuwe denkwijzen en maatregelen aan te moedigen, zodat handel en investeringen kunnen dienen om de mensenrechten te beschermen in plaats van ze te schenden.

 

* Artikel voor het eerst gepubliceerd door Ontwikkeling en vrede - Caritas Canada

Letter_to_PM_re_Canadian_Mining_Practices_in_Latin_America _-_ EN.pdf
Letter_to_PM_re_Canadian_Mining_Practices_in_Latin_America _-_ FR.pdf
Letter_to_PM_re_Canadian_Mining_Practices_in_Latin_America_ES.docx

Deel deze inhoud op sociale media