Barrières voor justitie verwijderen - CIDSE
Omslagfoto: iStockphoto

Barrières voor gerechtigheid verwijderen

Omslagfoto: iStockphoto

Rapport in opdracht van ActionAid Nederland, Brot für die Welt, SOMO, CIDSE, Friends of the Earth Europe, ITUC, ITF, het Noorse Forum voor ontwikkeling en milieu. Augustus 2017

Dit rapport biedt concreet bewijs van voortdurende obstakels voor toegang tot rechtsmiddelen voor slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen, op basis van vijf goed gedocumenteerde gevallen. Het bevat ook zeven gebieden voor praktische hervorming, met het argument dat de VN-onderhandelingen over een bindend verdrag voor het bedrijfsleven en de mensenrechten een duidelijke mogelijkheid bieden om de situatie voor slachtoffers te verbeteren.

In juni 2014 heeft de Mensenrechtenraad een baanbrekende resolutie aangenomen die een intergouvernementele werkgroep heeft opgericht om een ​​'internationaal juridisch bindend instrument voor transnationale ondernemingen en andere zakelijke ondernemingen met betrekking tot mensenrechten' te ontwikkelen. Een dergelijk 'bindend instrument' of verdrag kan een belangrijke volgende stap zetten op weg naar een oplossing voor slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen.

Dit rapport wil bijdragen aan het mandaat van de intergouvernementele werkgroep voor het bedrijfsleven en de mensenrechten en biedt meer concreet bewijs van aanhoudende obstakels voor de toegang tot rechtsmiddelen, en herhaalt de aanhoudende remediekloof die een verdrag zou kunnen helpen dichten. Het bevat ook aanbevelingen voor praktische hervormingen en stelt dat de VN-onderhandelingen over een bindend verdrag een duidelijke mogelijkheid bieden om de toegang tot verhaal voor slachtoffers te verbeteren.

Het rapport besteedt specifieke aandacht aan beleids- en juridische ontwikkelingen in de Europese Unie (EU). Het identificeert of en op welke manier een VN-verdrag inzake bedrijfsleven en mensenrechten een aanvulling en verbetering van de beleidsontwikkeling en maatregelen op nationaal niveau zou kunnen zijn om de corrigerende belemmeringen aan te pakken, en stelt het kader vast voor het harmoniseren van essentiële elementen van de wetgeving.

Contact: Denise Auclair, Senior Beleidsadviseur (auclair (at) cidse.org).

NL-Opheffing van belemmeringen voor de rechter - volledige tekst
NL - Opheffen van belemmeringen voor de rechter - Samenvatting
NL - Opheffing van belemmeringen voor de rechter - aanbevelingen

Deel deze inhoud op sociale media