Persbericht: Investeringsbeschermingsovereenkomst EU-Myanmar: veel risico's, weinig voordelen - CIDSE

Persbericht: Overeenkomst inzake bescherming van investeringen EU-Myanmar: veel risico's, weinig voordelen

De investeringsovereenkomst tussen de EU en Myanmar (IPA) kan ernstige gevolgen hebben voor de toch al ernstige situatie van de mensenrechten, waarschuwt organisaties en netwerken in de EU, Myanmar en ASEAN (1). De risico's van de IPA zijn ernstig onderschat en de voordelen ervan zijn overschat, met gevaarlijke implicaties voor de vredesinspanningen van Myanmar, mensenrechten en democratische ontwikkeling, volgens het rapport Mythes en risico's van de EU-Myanmar Investment Protection Agreement (2).

De mensenrechtensituatie in Myanmar is onderwerp van internationale controle geworden. Half september annuleerde een delegatie van het Handelscomité van het Europees Parlement zijn bezoek aan Myanmar (3) vanwege aanhoudende schendingen van de mensenrechten tegen de moslimgemeenschap in de staat Rakhine, die zichzelf identificeert als Rohingya.

In andere delen van Myanmar gaan militaire offensieven van het nationale leger in de staten Kachin en Shan door, waarbij honderdduizenden worden verplaatst. Landroof en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen zijn in veel delen van het land endemisch en voeden de etnische conflicten.

Myanmar is verre van een democratisch en vreedzaam land. Het bereiken van een duurzame vrede betekent de overgang naar een meer federaal systeem en de introductie van veel nieuw beleid en wetten, die drastisch kunnen worden gehinderd door deze IPA.

De IPA, grotendeels onderhandeld achter gesloten deuren, zou Europese investeerders in Myanmar in staat stellen om de regering voor een internationaal tribunaal te dagen als nieuwe voorschriften die erop gericht zijn mensen of het milieu te begunstigen, zoals landhervormingen, hun winst beïnvloeden.

“Onze lokale partnerorganisaties werken aan complexe landproblemen in etnische gebieden met overlappende overheidsdiensten en een groot aantal intern ontheemden in situaties van ernstig voedsel en landonzekerheid. De EU kan het vredesproces het beste ondersteunen door ervoor te zorgen dat Myanmar volledige beleidsruimte voor hervormingen behoudt, in plaats van ervoor te zorgen dat het huidige beleid niet wordt geblokkeerd, ”zei Denise Auclair, senior adviseur bij CIDSE.

De meeste buitenlandse directe investeringen bevinden zich in conflictgebieden en sectoren met veel mensenrechtenschendingen, zoals energie en mijnbouw. De context van conflicten, het ontbreken van een passend wettelijk kader en de slechte toegang tot rechtsmiddelen in Myanmar maken het waarschijnlijk dat Europese bedrijven volgens deze IPA in toenemende mate medeplichtig zouden kunnen worden aan mensenrechtenschendingen. Om een ​​dergelijk scenario te voorkomen, moeten de EU en haar lidstaten hun bedrijven wettelijk verplichten de mensenrechten in hun activiteiten in het buitenland te respecteren.

Het rapport (beschikbaar in het Engels en het Frans) wordt afgesloten met een reeks aanbevelingen die tot doel hebben het broodnodige publieke debat in de EU en in Myanmar, inclusief parlementariërs en het maatschappelijk middenveld, aan te moedigen en te versterken voordat de IPA-onderhandelingen worden afgesloten.

Kontakte:
Valentina Pavarotti
CIDSE Media- en communicatieofficier
pavarotti (at) cidse.org

Denise Auclair
Senior Adviseur
Auclair (at) cidse.org

Opmerkingen voor editors:
1 Mythes en risico's van de EU-Myanmar investeringsbeschermingsovereenkomst wordt gepubliceerd door Transnational Institute, Paung Ku, KESAN, Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (MATA), Land in Our Hands (LIOH) -netwerk, CIDSE, MISEREOR, Info Birmanie, Secours Catholique - Caritas Frankrijk, CCFD-Terre Solidaire, AITEC, 11.11.11, EU-ASEAN FTA-netwerk

2 Mythes en risico's van de investeringsovereenkomst tussen de EU en Myanmar kunnen worden gedownload op https://www.tni.org/en/publication/myths-and-risks-of-the-eu-myanmar-investment-protection-agreement

3 http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170914IPR83915/parliament-cancels-visit-to-myanmar

CIDSE is een internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid, die samenwerken om gerechtigheid te bevorderen, de kracht van wereldwijde solidariteit te benutten en transformationele verandering tot stand te brengen om een ​​einde te maken aan armoede en ongelijkheden. We doen dit door zowel systematisch onrecht en ongelijkheid als vernietiging van de natuur uit te dagen. Wij geloven in een wereld waar ieder mens het recht heeft om in waardigheid te leven www.cidse.org

CIDSE-leden: Broederlijk Delen (België), CAFOD (Engeland en Wales), CCFD - Terre Solidaire (Frankrijk), Center of Concern (VS), Cordaid (Nederland), Development & Peace (Canada), Entraide et Fraternité (België) , eRko (Slowakije), Fastenopfer (Zwitserland), FEC (Portugal), FOCSIV (Italië), Partage Lu / Bridderlech Deelen (Luxemburg), KOO (Oostenrijk), Maryknoll Office for Global Concerns (Verenigde Staten) Manos Unidas (Spanje), MISEREOR (Duitsland), SCIAF (Schotland), Trócaire (Ierland)

POLICY_BRIEF_EU-Myanmar.pdf
FR-POLICY_BRIEF_EU-Myanmar

Deel deze inhoud op sociale media