Gezamenlijke verklaring ter ondersteuning van sterke klimaatstrategieën voor 2050 - CIDSE

Gezamenlijke verklaring ter ondersteuning van krachtige 2050-klimaatstrategieën

Ondertekend door bedrijven, het maatschappelijk middenveld, investeerders, overheden en vakbonden. Het aanpakken van klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar we vandaag voor staan. Als we niet dringend en ambitieus handelen, zullen de gevolgen catastrofaal zijn.

In het kader van de Overeenkomst van Parijs hebben landen zich ertoe verbonden om de wereldwijde temperatuurstijging tot ver onder 2 ° C te houden en inspanningen te blijven leveren om deze te beperken tot 1.5 ° C, boven pre-industriële niveaus. De overeenkomst nodigt ook alle landen uit om 'langetermijnstrategieën voor de ontwikkeling van lage broeikasgasemissies' te ontwikkelen, iets dat de Europese Commissie heeft willen weerspiegelen in haar voorstel voor governance van de energie-unie.

Wij zijn van mening dat deze langetermijnstrategieën een essentieel onderdeel vormen van het leiderschap van de EU en een antwoord op de uitdaging van de klimaatverandering. Deze strategieën moeten investeerders zekerheid op de lange termijn bieden en een kosteneffectieve en rechtvaardige overgang naar welvarende, koolstofneutrale economieën leiden die duurzame zakelijke kansen, goede banen, schonere lucht en een betere gezondheid voor iedereen bieden. De strategieën zijn een cruciaal middel waarmee we ervoor kunnen zorgen dat mensen deel uitmaken van deze kans op economische en maatschappelijke transformatie.

 

 

Daarom roepen we de EU en haar lidstaten op om ervoor te zorgen dat hun 2050-strategieën op de volgende manieren zo sterk mogelijk zijn:

 • Strategieën moeten zijn in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijsdoelen en de VN Sustainable Development Goals. Wij vinden dat de EU ernaar moet streven CO2-neutraal door 2050 ten laatste;
 • Om de zekerheid voor investeerders en de samenleving als geheel te maximaliseren, de lidstaat 2050-doelen moeten wettelijk bindend zijn, evenals het proces voor het ontwikkelen, implementeren, rapporteren en evalueren van de strategieën en de plannen om ze te leveren;
 • Strategieën moeten zijn regelmatig beoordeeld, idealiter door een onafhankelijke instantie, en naar boven herzien om de nieuwste klimaatwetenschap en technologische vooruitgang weer te geven;
 • Strategieën moeten een 'benadering van de hele economie dat alle bronnen en putten voor broeikasgasemissies bestrijkt en bredere economische, sociale en milieukwesties moet aanpakken;
 • Strategieën moeten worden ontwikkeld, geïmplementeerd en gecontroleerd open en transparant, in partnerschap met bedrijven, het maatschappelijk middenveld, werkgevers, investeerders, vakbonden, subnationale, regionale en lokale autoriteiten en andere relevante belanghebbenden, en openbaar beschikbaar zijn;
 • Strategieën moeten duidelijk het verantwoordelijke instanties om ze te bezorgen, en de tijdlijnen waarin ze dit moeten doen, evenals een overzicht bronnen van financiering;
 • Strategieën moeten de inhoud van meer gedetailleerde informatie bevatten en bepalen kortere termijn plannen, doelen en mijlpalen, bijvoorbeeld die voor 2030.


We doen ook een beroep op de EU-instellingen om dit streven te ondersteunen door:

 • Inbedding van deze principes in juridisch bindende vorm in de nieuwe governance-verordening van de energie-unie, om ervoor te zorgen dat dergelijke 2050-strategieën worden ontwikkeld en geleverd;
 • Richtsnoeren opstellen voor de lidstaten voor hun 2050-strategieën. De Commissie moet de lidstaten het voorbeeld geven bij haar eigen herziening van de 2050-routekaart van de EU;
 • Lidstaten helpen beste praktijken delen om ervoor te zorgen dat ze allemaal de sterkst mogelijke strategieën hebben;
 • Alle landen aansporen om dergelijke strategieën te ontwikkelen, waardoor wordt gewaarborgd dat dit een wereldwijde inspanning is, en worden armere landen bijgestaan ​​bij de ontwikkeling, implementatie en monitoring van dergelijke strategieën.

Getekend door:

ACT Alliance EU
Allianz Klimagerechtigkeit (Oostenrijkse alliantie voor klimaatrechtvaardigheid)
Anglian Water
Campagne tegen klimaatverandering
Carbon Market Watch
Wijzig partnerschap
CIDSE
Clean Air-actiegroep
ClientEarth
De Prince of Wales Corporate Leaders Group (CLG)
EKOenergy
Energy Cities
Europese Alliantie van bedrijven voor energie-efficiëntie in gebouwen (EuroACE)
Europese Federatie voor Transport en Milieu (T&E)
European Heat Pump Association (EHPA)
Europees partnerschap voor energie en milieu (EPEE)
Europese onderzoekscentra voor hernieuwbare energie (EUREC)
Europese vakbondsfederatie (EVV)
Europees Jeugdforum
Varen
Framtiden i våre hender (toekomst in onze handen)
Green Budget Europe
IFOAM EU
Institutionele Investors Group on Climate Change (ILGCC)
Interface
Rockwool
Philips Lighting
ZIE Change Net Foundation
The Climate Group
Derde generatie milieuactivisme (E3G)
Wind Europa
WWF European Policy Office


Als u de verklaring namens uw organisatie wilt ondertekenen, neem dan contact op met Leia - lachampong@wwf.eu

Deel deze inhoud op sociale media