Verslag van de eerste dag van de onderhandelingen over het VN-bindend verdrag - CIDSE
© CIDSE

Verslag van de eerste dag van de onderhandelingen over het bindend verdrag van de VN

© CIDSE

Full house en hoge participatie op de eerste dag. CIDSE verwelkomt vooral dat de EU aanwezig is naast een hoge opkomst van lidstaten. Maar als de EU haar belofte om de mensenrechten te handhaven, wil nakomen, wordt een meer constructieve rol verwacht. We hopen dat het de komende dagen zal gebeuren.

De introductiesessie begon met een optimistische toon ingesteld door het openingspaneel. Maar de discussies over het Programma van Werk gaven een gevoel van déjà vu bij het publiek, dat zich in de eerste sessie van 2015 bevond. Twee jaar geleden moest de EU-delegatie ook de implementatie van de VN-leidende beginselen bespreken, een vrijwillig mechanisme dat zijn grenzen al heeft bewezen. Ze eisten ook dat het bindende verdrag van de VN niet beperkt zou blijven tot transnationale bedrijven, maar ook binnenlandse bedrijven zou omvatten. Alleen Noorwegen, Australië en Mexico namen in dit stadium het woord om zich aan te passen aan het standpunt van de EU. Gelukkig bereikte het, ondanks de zeer gespannen toon van de discussie, een constructief einde. Nadat de voorzitter eraan herinnerde dat een sessie over het toepassingsgebied in het programma is opgenomen, heeft de EU besloten formeel geen bezwaar te maken tegen het werkprogramma. Het heeft niettemin twijfels doen rijzen over de toekomst van het proces.

Plenaire discussies: Europa erkent bestaande lacunes
De heer Dominique Potier, lid van het Franse parlement en rapporteur bij de aanneming van de Franse 'waakzaamheidswet' benadrukte hoe bedrijven kunnen worden gereguleerd om hun gevolgen in binnen- en buitenland aan te pakken en benadrukte dat de Franse wet de UNGP's aanvult.
Afrikaanse staten herinnerden de ruimte aan de dramatische en schadelijke gevolgen die de activiteiten van transnationale ondernemingen kunnen hebben, en aan de behoefte aan bindende maatregelen die het speelveld gelijk maken. Tijdens het side-event van CIDSE, mede georganiseerd met ECCJ-leden, Friends of the Earth Europe en SOMO en andere organisaties, hebben verdere getuigenissen uit het Zuiden de straffeloosheid blootgelegd rond bedrijfsmisbruik in verband met investerings- en handelsprojecten.

Staten prezen zichzelf voor de UNGP's, maar wat leveren NAP's echt op?
Tijdens de sessie gewijd aan de UNGP's kwamen de EU-lidstaten, die de afgelopen uren grotendeels stil waren gebleven, tussenbeide om hun goede prestaties bij de uitvoering ervan te benadrukken. Het VK, dat heel vroeg was met de implementatie van de UNGP's, zei dat hoewel dit instrument niet juridisch bindend is, de UNGP's staten niet beletten wetgeving aan te nemen zoals ze hadden gedaan met de Britse Modern Slavery Act (die een transparantieclausule bevat met betrekking tot bedrijven 'toeleveringsketens).

Gepubliceerd met de vriendelijke steun van ECCJ.

 

 

 

 

 

Deel deze inhoud op sociale media