Evenement: stand van de onderhandelingen over een VN-verdrag inzake bedrijfsleven en mensenrechten - CIDSE
Credit: CIDSE

Gebeurtenis: stand van zaken in de onderhandelingen over een VN-Verdrag inzake bedrijfsleven en mensenrechten

Credit: CIDSE

"Staat de kans nog steeds open?"
Beleidslunch georganiseerd door de Stichting Ontwikkeling en Vrede (sef :) met CIDSE. Brussel, 20 november 2017, 12: 00-13: 45.
Locatie: vertegenwoordiging van de deelstaat Noordrijn-Westfalen bij de EU

 

 

 


Achtergrond

Van 23 tot 27 Oktober 2017, een werkgroep in opdracht van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, kwam in Genève bijeen om te onderhandelen over mogelijke elementen van een juridisch bindend verdrag over bedrijfsleven en mensenrechten. Voor het eerst lijkt er een kans te zijn om verder te gaan dan vrijwillige middelen zoals vastgelegd in de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Het is mogelijk om de verantwoordingsplicht van bedrijven voor de bescherming van de mensenrechten te vergroten. Bovendien kan een bindend VN-Verdrag ook het vooruitzicht bieden op verbetering van de toegang tot doeltreffende rechtsmiddelen voor slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen.

De reikwijdte van een potentieel verdrag moet nog worden bepaald. In de aanloop naar deze derde zitting van de intergouvernementele werkgroep werden uiteenlopende opvattingen over de noodzaak en de omvang van een dergelijk verdrag besproken. Tot nu toe lijkt de "soft law" -benadering beperkt succes te hebben. Zwakke transparantie in toeleveringsketens van internationaal opererende bedrijven en klachten over mensenrechtenschendingen en schade aan het milieu door deze bedrijven blijven bestaan. Anderzijds zijn er zorgen geuit dat een VN-Verdrag de vrijwillige verbintenissen van de afgelopen jaren kan ondermijnen.

Aanvankelijk was de Europese Unie ook een van de critici van de onderhandelingen, terwijl het Europees Parlement voorstander was van onderhandelingen over een bindend verdrag. Tegelijkertijd is in een aantal Europese landen (Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland) al vooruitgang geboekt met het aannemen van bindende wetten voor delen van zakelijke acties (die "waakzaamheidplannen" vereisen en bijvoorbeeld kinderarbeid en slavernij verbieden).

Na de onderhandelingen in oktober willen we graag een licht werpen op de inhoud van de discussies:

  • Welke soorten elementen worden waarschijnlijk opgenomen in een VN-Verdrag?
  • Hoe kunnen slachtoffers van mensenrechtenschendingen betere toegang krijgen tot rechtsmiddelen?
  • Wat is het standpunt van de Europese Unie over de resultaten van de oktobervergadering?
  • Wat zijn de praktische implicaties van een juridisch bindend verdrag voor landen en bedrijven?

 

programma

Welkom door Rainer Steffens, directeur, vertegenwoordiging van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen bij de EU, Brussel en Michèle Roth, uitvoerend directeur, Stichting Ontwikkeling en Vrede (sef :), Bonn

Input en rondetafelgesprek door:

  • Denise Auclair, Senior Adviseur, CIDSE
  • Mercedes García Pérez, hoofd van de afdeling mensenrechten van de EU-dienst voor extern optreden
  • Lola Sánchez Caldentey, lid van het ontwikkelingscomité

Gevolgd door discussie met het publiek

Voorzitter: Patrick Leusch, hoofd Europese zaken, Deutsche Welle

Bekijk programma bijgevoegd.


Gelieve te registreren online. naar dit evenement vóór 15 november 2017


Programmabeleid lunch 20 november 2017

Deel deze inhoud op sociale media