Extractieve industrieën en mensenrechten in Latijns-Amerika - CIDSE
© COMECE

Extractieve industrieën en mensenrechten in Latijns-Amerika

© COMECE

Terugkijkend op de paneldiscussie "Extractieven in Latijns-Amerika: grassroots en antwoorden van internationale gemeenschappen"

De exploitatie van olie, gas, goud, zilver, ijzer, koper, tin en andere materialen door transnationale bedrijven (TNC's) raakt veel Latijns-Amerikaanse gemeenschappen. De situatie is de afgelopen jaren verslechterd door de toename van winningsactiviteiten. Dit genereert onomkeerbare en negatieve effecten op het levensonderhoud en de ecosystemen van mensen; het belemmert de mensenrechten van lokale gemeenschappen en bevordert conflicten. Hoewel veel Latijns-Amerikaanse regeringen de praktijken van winningsbedrijven hebben ondersteund door economische prikkels en juridische veranderingen, bestaan ​​er alternatieven.

Dit onderwerp werd onderzocht in de paneldiscussie "Extractieven in Latijns-Amerika: grassroots en antwoorden van internationale gemeenschappen" georganiseerd door Pax Christi International, COMECE en CIDSE op 31st 2017 en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van inheemse volkeren, het maatschappelijk middenveld en beleidsmakers.

26285326839 6749384d70 o credit komt klein

Paneldebat © COMECE

In zijn inleidende opmerking heeft Fr. Olivier Poquillon, secretaris-generaal van COMECE herinnerde het publiek eraan dat de kwestie van extracten en de toegang tot natuurlijke hulpbronnen de Paus Franciscus grote zorgen baren, zoals benadrukt in zijn encycliek Laudato Si '. De zorg voor creatie, respect voor anderen en de bereidheid tot dialoog zijn ook fundamenteel in de Latijns-Amerikaanse regio.

Martha Ines Romero, Pax Christi International's coördinator voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, wees erop hoe de winningsindustrie veel uitdagingen met zich meebrengt, zoals de escalatie van conflicten en de aantasting van het milieu. Dit leidde ertoe dat de Latijns-Amerikaanse regio een van de meest dodelijke plaatsen werd voor mensenrechtenactivisten.

Mikeas Sánchez Gomez deelde een zeer interessant inzicht in de strijd van haar Zoque-gemeenschap in Zuid-Mexico. Haar gemeenschap reageert op de activiteiten van een transnationaal bedrijf dat zich bezighoudt met oliewinning en mijnbouw. De Zoques hebben gewelddadig gemobiliseerd door vergaderingen, consultaties, het verzamelen van handtekeningen en door de oprichting van ZODEVITE, de inheemse beweging van de Zoque Gelovige mensen ter verdediging van het leven en de aarde. In verschillende gevallen hebben hun acties geleid tot de opschorting van winningsactiviteiten door bedrijven.

38030515472 6a853675e2 o 2 klein

Mikeas Sánchez Gomez © COMECE

>>>Deze video presenteert getuigenissen van de Zoque-strijd die populaire eisen, demonstraties, wettelijke bescherming, overleg en artistieke uitingen van verzet combineert.

Volgens Tove Sövndahl Gant, beleidsmedewerker inheemse volkeren bij de Europese Dienst voor extern optreden, zou de situatie van inheemse volkeren kunnen worden verbeterd door de VN-verklaring over inheemse volkeren als basis voor alle acties en beleidsmaatregelen te implementeren en de VN-leidende beginselen toe te passen over bedrijfsleven en mensenrechten.

Stefan Reinhold, Corporate Regulation & Extractives Officer bij CIDSE, deed verslag van de onderhandelingen over het VN-bindende verdrag in Genève en benadrukte de grote kansen die dit proces met zich meebrengt. Hij wees op de inconsistentie van verschillende initiatieven die op verschillende niveaus plaatsvinden of gericht zijn op verschillende effecten of sectoren van transnationale ondernemingen, en riep de EU en de lidstaten op om de unieke kans te erkennen en te grijpen die wordt geboden door de bindende VN-verdragsonderhandelingen kwestie die cruciaal is voor zoveel Europese burgers.

Uit de discussie kwam het cruciale belang naar voren om de problemen van extractieven in Latijns-Amerika hoog op de agenda te zetten. Dit houdt in dat men luistert naar de stemmen van de getroffen gemeenschappen, ervoor zorgt dat de mensenrechten worden gerespecteerd en dat mensenrechtenverdedigers een veilige oppositieruimte krijgen. Het opzetten van een krachtig juridisch instrument is ook noodzakelijk en de EU moet een constructieve aanpak hanteren bij de onderhandelingen over een bindend VN-verdrag inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

>>> Volledige presentaties van de panelleden kunnen worden bekeken hier

>>> Zie bijgevoegd een uitgebreide samenvatting van het evenement en de conclusies

Panel_discussion_summary_conclusions.pdf

Deel deze inhoud op sociale media