Trudeau-regering brengt een ambitieuze feministische visie op het buitenlands beleid van Canada, maar geen budget om het aan het licht te brengen - CIDSE
© Ontwikkeling en vrede

De regering van Trudeau brengt een ambitieuze feministische visie op het buitenlands beleid van Canada, maar geen budget om dit aan het licht te brengen

© Ontwikkeling en vrede
Premier Trudeau bij

Sinds de Canadese premier Justin Trudeau aan de wereld aankondigde dat "Canada is terug!" Na zijn verkiezing in 2015, heeft de wereld onze zelf geïdentificeerde feministische premier in de gaten gehouden om te zien of hij ons land echt weer op het wereldtoneel brengt . Tot nu toe heeft hij een kabinet met genderpariteit benoemd en vervolgens een "Feministisch internationaal hulpbeleid" (FIAP) gelanceerd. Dit jaar blijft Canada in de schijnwerpers staan ​​terwijl we de G7 organiseren, terwijl we blijven campagne voeren voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad in 2021.

Bij Development and Peace keken we toe hoe het Trudeau-kabinet in juni vorig jaar hun hele buitenlandse beleid onthulde. Sinds onze oprichting 50 jaar geleden zijn vrouwen essentiële actoren geweest voor verandering in onze programma's, zowel in het Zuiden als in onze beweging hier in Canada. Hoewel vrouwen voor grote uitdagingen staan, zoals discriminatie, geweld en onrecht, staan ​​ze centraal in verandering als het gaat om de kwesties waaraan we werken, waaronder ecologische rechtvaardigheid, vrede en verzoening, en democratie en politieke participatie. Ten tijde van de onthulling van het nieuwe buitenlandse beleid van Canada, werkten we hard aan onze kantoren in Montreal om de laatste hand te leggen aan onze campagne voor de transformerende rol van vrouwen in vredesopbouw die in september in heel Canada wordt gelanceerd. Recht hebben "Moge de vrede met haar zijn”, Het zette vrouwen centraal in onze 2017-campagnes.

We wilden graag weten of onze regering meer geld beschikbaar zou stellen voor internationale ontwikkeling, en met name voor vredesopbouw.

De week begon met een krachtige toespraak van minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland over hoe Canada toegewijd was aan het bouwen van een meer vreedzame, welvarende en duurzame wereld. In haar toespraak kondigde minister Freeland de massale nieuwe investeringen van de regering in het leger aan, terwijl hij geen melding maakte van een toename van internationale ontwikkelingshulp. Naarmate de week vorderde, presenteerde minister van Defensie Harjit Sajjan het Canadese defensiebeleid, dat beloofde het militaire budget met tien jaar te verhogen met 70%. Deze verbintenis komt in een context waarin Canada de verkoop van lichte voertuigen van $ 15-miljard dollar aan Saoedi-Arabië afrondt.

De volgende dag onthulde minister van Internationale Ontwikkeling Marie-Claude Bibeau haar 'Feministisch internationaal assistentiebeleid”. Het volgt de keuze die veel Canadese organisaties al hadden gemaakt om vrouwen vooraan te zetten in hun ontwikkelingswerk.

Met dit nieuwe beleid sluit Canada zich aan bij enkele Noord-Europese landen en Australië die een feministisch en gendergericht internationaal ontwikkelingsbeleid hebben, maar dit beleid markeert de eerste keer dat een land zijn ontwikkeling en humanitaire financiering vrijwel volledig op gendergelijkheid richt.
Het beleid is gericht op kernwerk voor gendergelijkheid, waaronder het voorkomen van en reageren op seksueel en gendergerelateerd geweld en het ondersteunen van lokale vrouwenrechtenorganisaties en -bewegingen, met speciale financiering voor vooraanstaande vrouwenorganisaties. Een belangrijk aandachtsgebied van het feministische beleid is inclusieve vrede en veiligheid, waaronder het ondersteunen van de betrokkenheid van vrouwenrechtenorganisaties bij vredesprocessen; bevordering van de rechten van vrouwen bij het opbouwen van een staat na een conflict; en het aanpakken van seksueel geweld in conflictgebieden. Het beleid vergeet niet welke rol jongens en mannen kunnen spelen bij het uitdagen van genderstereotypen en het veranderen van genderrollen en relaties.

De regering heeft ambitieuze financieringsdoelen vastgesteld voor deze overgang naar een focus op gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. Binnen vijf jaar zal 95 procent van Canada's bilaterale budget voor internationale ontwikkelingshulp ofwel gericht zijn op gendergelijkheid, ofwel gendergelijkheidswerk omvatten. Gezien de stagnatie van Canada's huidige budget voor internationale ontwikkelingshulp van 5.3 miljard dollar, heeft deze snelle overgang ertoe geleid dat velen vroegen hoe langetermijnpartners zullen worden getroffen door de plotselinge daling van de financiering in traditionele hulpsectoren. Met 0.26% van het Canadese BNI (bruto nationaal inkomen) blijft het Canadese internationale budget voor ontwikkelingshulp nog steeds ver onder het VN-doel, vastgesteld op 0.7% van het BNI. We waren verbijsterd om te zien dat de Trudeau-regering had besloten het defensiebudget te verhogen met 70%, anderzijds, meer specifiek tot iets minder dan $ 14 miljard dollar CDN in de komende 10 jaar. Als de regering gelooft dat empowerment van vrouwen een katalysator voor vrede is, waarom heeft ze ervoor gekozen om massaal in defensie te investeren?

De campagne van Development and Peace benadrukte de belofte van Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad, aangenomen in 2000, waarin de cruciale bijdrage van vrouwen aan het opbouwen van vrede wordt erkend, en benadrukt het belang van hun zinvolle, volledige en gelijke deelname op alle niveaus van vredesprocessen. 17 jaar later echter, over de hele wereld, in zowel het wereldwijde noorden als het zuiden, wordt de expertise van vrouwen nog steeds onderschat, zijn vrouwenorganisaties consequent onvoldoende gefinancierd en blijven ze grotendeels uitgesloten van formele vredesprocessen. Gezien het toenemende aantal gewelddadige conflicten en hun dramatische gevolgen voor burgers, en met name vrouwen, moeten we nieuwe oplossingen vinden voor het bevorderen van vrede, en een investering in vrouwen zal zeker bijdragen aan een vreedzamere wereld.

In november lanceerde Canada zijn Nationaal actieplan voor vrouwen, vrede en veiligheid, die deel uitmaakt van de implementatie van Resolutie 1325. Het actieplan is het resultaat van uitvoerige raadpleging van het maatschappelijk middenveld en biedt een kader voor een benadering van de hele regering, die een sleutelbegrip is geworden voor de Trudeau-regering bij het bevorderen van samenhangende beleidsvorming. Er is echter nog steeds geen verhoging van de financiering voor de uitvoering van haar feministische internationale hulpbeleid.

Het nieuwe buitenlandse beleid van Canada laat duidelijk zien dat Canada ervoor kiest militaire macht boven internationale ontwikkeling te stellen. Zoals paus Paulus VI jaren geleden in Populorum progressio 50 al zei: 'Ontwikkeling is de nieuwe naam van vrede'. Door bijna vier dollar aan defensie uit te geven voor elke dollar aan ontwikkeling, neemt Canada geen progressieve benadering voor het bouwen van een vrediger wereld. En deze verhouding zal volgens de plannen van de regering toenemen naast de militaire uitgaven.

Als Canada wereldwijd leiderschap wil tonen met zijn feministische benadering van ontwikkeling, is uiteraard meer ontwikkelingsfinanciering nodig. Canada moet ook aantonen dat zijn benadering van handel en verdediging het goede werk van Canada op het gebied van ontwikkeling niet ongedaan maakt. Terwijl Development and Peace haar aanstaande 2018 Lenten-campagne over vrede lanceert, zullen we onze regering blijven vragen om leiderschap te tonen en ervoor te zorgen dat ze echt een vrediger wereld bouwen op basis van gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Over de auteur:
Elana Wright is gevestigd in Montreal en werkt sinds 2013 aan advocacy en campagnes bij Development en Peace- Caritas Canada. Haar werk richt zich op rechtvaardigheid in de mijnbouw, vrede en verzoening en vrouwenrechten. Voordat ze bij het team van Development and Peace kwam, specialiseerde ze zich in jeugdbetrokkenheid en mensenrechten.

Elana Wright met minister Bibeau © Ontwikkeling en vrede

Elana Wright met minister Bibeau © Ontwikkeling en vrede

Deel deze inhoud op sociale media