Wat is de plaats van overgang in de christelijke boodschap? - CIDSE

Wat is de plaats van overgang in de christelijke boodschap?

In Fastenopfer, het Zwitserse Lenten Fonds in Zwitserland, is onze Lenten-campagne dit jaar geïnspireerd door de oproep van paus Franciscus voor een 'ecologische conversie' in de encycliek 'Laudato Si'. Het roept op tot een innerlijke conversie: het besef dat we één zijn met de hele mensheid en natuur. Via onze Lenten-campagne willen we een beweging opbouwen van mensen geïnspireerd door deze oproep die actief zullen bijdragen aan het bouwen van een wereld waarin iedereen genoeg te leven heeft.

De woorden "verandering" en “Transformatie” zijn tegenwoordig in zwang. De Franse president Macron spreekt over de transformatie van de Franse economie door de sociale regelgeving te liberaliseren. In zijn boek 'India transformed' beschrijft Rakesh Mohan de voordelen van 25 jaar neoliberalisme voor India. Het zou je vragen stellen over de keuze van "transformatie" als het thema van een Lenten-campagne!

Gus Speth merkte de opmerkelijke vooruitgang op die is gemaakt om extreme armoede en analfabetisme in de afgelopen decennia uit te roeien, en zei: "We hebben verschillende veldslagen gewonnen, maar we staan ​​op het punt de planeet te verliezen." Zijn woorden beschrijven de uitdaging waarmee we worden geconfronteerd wat de NGO 'Smart CSO's' de 'systeembrede crisis met zijn vele dimensies. ”Klimaatverandering, overstromingen, droogte en biodiversiteitsverlies zijn symptomen van de ecologische crisis, net zoals ongelijkheid een economische en sociale crisis weerspiegelt. De internationale NGO Oxfam heeft berekend dat de rijkdom van 1% van de wereldbevolking bestaande uit de rijkste de rijkdom overtreft die collectief in handen is van de resterende 99%. Werkdruk, stress en overwerk weerspiegelen ook een spirituele crisis. Niemand kan het immense probleem dat we in onze tijd tegenkomen met psychische aandoeningen negeren. We zien een crisis van democratie: enerzijds een groeiende apathie voor politiek en anderzijds een groeiend nationalisme. Reageren op de "systeembrede" crisis vereist een ingrijpende transformatie.

Karl Polanyi bedacht het concept van 'grote transformatie'In zijn boek met dezelfde titel gepubliceerd in 1940. Hij gebruikte het concept om de omwentelingen te beschrijven die werden veroorzaakt door de industriële revolutie in de westerse samenleving aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Meer dan zes decennia later gebruikte het Amerikaans-Zweedse instituut Global Scenario Group het woord "Grote overgang" om een ​​visie op een samenleving van vrede en solidariteit te presenteren. De Transition-stadsbeweging ontstond in 2006 op basis van het idee van zelfvoorziening. In 2011 publiceerde het wetenschappelijk adviesorgaan van de Duitse federale overheid een studie over de hervorming van het milieubeleid op mondiaal niveau «Welt im Wandel - Gesellschaftsvertrag für eine Grosse Transformation» (Global Transition - een sociaal contract voor een grote transformatie). Het was slechts een kleine stap voor de Algemene Vergadering van de VN, die op 25 september 2015 bijeenkwam over het thema "Transforming our world". Het keurde "Agenda 2030" goed op basis van de Sustainable Development Goals (SDG's). Dit is een agenda vol nobele ambities maar niet vrij van tegenstrijdigheden.

Deze korte geschiedenis laat zien hoe het concept van transitie is geëvolueerd van zijn oorspronkelijke munten door Polany naar de SDG's. Het blijft zich vandaag ontwikkelen. Deze geschiedenis zou onvolledig zijn zonder één rode draad: de rol van geloof. De kerken hebben constant alarm geslagen over het bestaan ​​van meerdere crises gedurende deze periode. Van de oecumenische vergadering voor gerechtigheid, vrede en de integriteit van de schepping (1983-89), de verklaring van de Oecumenische Raad van Kerken over klimaatverandering (Busan 2013), en in het bijzonder de Encycliek van Paus Franciscus (2015). Zelfs vóór de aankondiging van de SDG's had de paus in 'Laudato Si' al aangegeven dat ecologie en inspanningen om armoede uit te roeien even belangrijk zijn. Er zijn altijd nauwe banden geweest tussen christelijke boodschappen en de grote overgang.

De grote transitie vertegenwoordigt voortschrijdende strategieën van het maatschappelijk middenveld om onderling verbonden wereldwijde crises aan te pakken, van klimaatverandering tot hongersnood. Vaak worden alleen de symptomen aangepakt. Het is essentieel om te focussen op de grondoorzaken van het probleem, gebaseerd op het concept van 'goed leven”, Een goed leven voor iedereen.

Slimme CSO's hebben een veranderingsmodel ontwikkeld dat bestaat uit drie niveaus: a) cultuur en waarden ("cultuur"), b) politieke, sociale, economische instellingen ("regimes") en c) hefboompunten of de "zaden van de nieuwe economie" "(" Niches "). Het laat zien dat transformatie niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Het vindt al plaats. De film "Demain-Solutions bestaat over de hele wereld" presenteert tientallen initiatieven ter bevordering van duurzame ontwikkeling en solidariteit die het verdienen om te worden vermenigvuldigd. Op het niveau van "regimes" zien we inspanningen om de energie- en hulpbronnenefficiëntie in de economie te verhogen. Tegelijkertijd dreigt dergelijke efficiëntiewinsten te worden ondermijnd door prikkels die onhoudbare consumptie- en mobiliteitspatronen versterken. De grote overgang vereist daarom een ​​focus op het reguliere verhaal. Het vereist de overgang van een verhaal van consumptie-aangedreven economische groei naar meer soberheid, meer eigen vermogen en meer inclusie.

Slimme CSO

©Slimme CSO

Door deze waarden te belichamen en te verspreiden, spelen NGO's en kerk - of ze nu in het noorden of zuiden van de wereld zijn - een belangrijke rol in de grote overgang. Twee maanden geleden kreeg ik de gelegenheid om Fastenopfer's partners in India te bezoeken die samenwerken met ongeveer 120,000 Adivasis en Dalits. In de Indiase deelstaat Assam zorgen rijst- en graanbanken het hele jaar door voor voedselzekerheid voor deze gemeenschappen. Dankzij een slechte oogst worden ze dankzij deze banken niet in de schulden gedwongen. Pleiten voor de huidige 'regimes' die onze partnerorganisaties verbinden om Dalit-rechten af ​​te dwingen, gericht op het verbeteren van hun toegang tot land, veilig drinkwater en onderwijs. In de afgelopen jaren is Adivasis zelfs lid geworden van de 'regimes' (lokale raden) in hun dorpen, waardoor groepen zonder rechten toegang krijgen tot macht. Het reguliere verhaal in India richt zich uitsluitend op de groei van het BBP, gevoed door nationalistische sentimenten die de Hindoese cultuur begunstigen. In reactie hierop viert de Adivasi-strijd hun bijdrage aan de welvaart in de Indiase samenleving: hun cultuur, hun animistische riten. Hun strijd bracht mij zeer krachtig de vele facetten van de grote overgang naar huis.

Door Daniel Wiederkehr, overgangsadviseur bij het Lenten Fund

DE: Fastenopfer - Ökumenische Kampagne
FR: Action de Carême - Campagne œcuménique
IT: Sacrificio quaresimale - Campagna ecumenica

Deel deze inhoud op sociale media