Heroverweging van onze relatie met de natuur - CIDSE
© CIDSE

Onze relatie met de natuur heroverwegen

© CIDSE

CIDSE houdt zijn eerste Systemic Change Forum op 17-18 april, Leuven, België

CIDSE werkt met een "Systemische verandering" nadering. Voortbouwend op de reflecties van "Paradigm Shift" die ons werk in de afgelopen jaren hebben geleid, gaan wij ervan uit dat incrementele of "stukmaaltijd" -verandering niet voldoende is. Wij werken voor verandering die alle delen van het systeem zal doordringen dat momenteel onrecht en ongelijkheden, ecologische disfunctie en klimaatverandering bestendigt.

Om deze aanpak te verdiepen en te verbeteren, houden we een forum voor systemische verandering dat is gericht op het heroverwegen van onze relatie met de natuur. We zullen alternatieven onderzoeken die gebaseerd zijn op de principes van klimaatrechtvaardigheid en ons richten op opkomende zakken van verandering en weerstand tegen grootschalige mijnbouw en andere vormen van exploitatie van de commons puur voor winst.

Deelnemers, waaronder leden, partners, bondgenoten en vrienden, zullen samenkomen in Leuven en zullen de kans krijgen om te leren en gesprekken met anderen aan te gaan en bij te dragen aan het verder vormgeven van de systemische veranderingsstrategie en het verhaal van het CIDSE-netwerk. Ze testen, delen en leren, terwijl ze elkaar uitdagen om 'outside the box' te denken.

We kijken uit naar de rijke uitwisselingen die zullen plaatsvinden onder mensen met verschillende achtergronden en naar de vele inspiraties die ons werk zullen voeden en hopelijk bijdragen aan de opbouw van een rechtvaardiger samenleving.

NB: Inschrijvingen voor het Systemic Change Forum zijn gesloten

Deel deze inhoud op sociale media