De principes van agro-ecologie - CIDSE

De principes van agro-ecologie

Naar rechtvaardige, veerkrachtige en duurzame voedselsystemen

Dit artikel is een poging om te verduidelijken wat agro-ecologie betekent, hoe het eruit ziet en laat zien dat, in hun geheel genomen, agro-ecologie en haar verschillende principes kunnen leiden tot enorme positieve effecten op het gebied van mensenrechten en het recht op voedsel. Een infographic voltooit deze publicatie. (Beschikbaar in EN, ES, FR, GE, IT, NL, PT)

Het wordt gepubliceerd als onderdeel van een bredere online multimediadossier die gerelateerde achtergronddocumentatie en video-interviews omvat. Ons doel is het verder ontwikkelen van een gezamenlijke visie en begrip van agro-ecologie. We zullen onze dialoog met partnerorganisaties en bondgenoten blijven voortzetten, evenals met besluitvormers. Het document is levend en zal in het volgende 1.5-jaar worden bijgewerkt.

Contact: François Delvaux (delvaux (at) cidse.org)

EN_The_Principles_of_Agroecology_CIDSE_2018.pdf
ES_Los_Principios_de_la_Agroecologia_CIDSE_2018.pdf
FR_Les_Principles_de_lAgroecologie_CIDSE_2018.pdf
GE_Die_Prinzipien_der_Agrarokologie_CIDSE_2018.pdf
IT_I_Principi_dell_Agroecologia_CIDSE_2018.pdf
NL_De_Principes_van_Agroecology_CIDSE_2018.pdf
PT_Os_Principios_da_Agroecologia_CIDSE_2018.pdf

Deel deze inhoud op sociale media