Dreigende sloop van het hele bedoeïenendorp Umm al-Hiran in Israël - CIDSE
© Adalah Legal Centre for Arab Minority Rights

Dreigende sloop van het hele bedoeïenen dorp Umm al-Hiran in Israël

© Adalah Legal Centre for Arab Minority Rights
Bedoeïenen dorp Umm al-Hiran

EuroMed Rights en CIDSE gezamenlijke brief aan Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Beste hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini,

Wij schrijven u als vertegenwoordigers van Israëlische, Palestijnse en Europese maatschappelijke organisaties om uw aandacht te vestigen op de aanstaande sloop van Umm al-Hiran, een bedoeïenen dorp in de Naqab (Negev) in het zuiden van Israël. Als deze sloop doorgaat, zullen de Israëlische autoriteiten met geweld de dorpelingen van 350 verdringen en zo een gevaarlijk precedent scheppen voor de evacuatie van ongeveer 70 000 Palestijnse bedoeïenen in Israël wonen in dorpen die de Israëlische regering voortdurend heeft geweigerd te erkennen.

Op 21 maart 2018 plaatsten de Israëlische autoriteiten uitzettingsopdrachten voor elk huis in Umm al-Hiran en kondigden op een bepaald punt tussen 15 en 29 april 2018 de volledige vernietiging aan.i Het discriminerende plan van de regering is om een ​​joodse stad te bouwenii op de ruïnes van het dorp, nadat alle Bedoeïenenbewoners zijn verdreven. De dorpelingen vechten al bijna 15 jaar voor alle niveaus van rechtbanken tegen dit plan. Door de sloop zullen de bedoeïenenfamilies dakloos worden, omdat er geen afgesproken huisvestingsalternatief bestaat.iii Het ontheemdingbeleid van Israël verhoogt inderdaad de armoede en belemmert de economische ontwikkeling van bedoeïenengemeenschappen in Israël ernstig.iv

Bovendien is het gedwongen uitzettingsbeleid van Israël in strijd met de internationale mensenrechtenwetgevingv en moet worden gezien in de context van toenemende geïnstitutionaliseerde discriminatie van Palestijnse burgers van Israël. Een ander voorbeeld van deze diepgewortelde discriminatie wordt geïllustreerd in de lopende debatten over de wet van de Joodse nationale staat, die de fundamentele democratische beginselen waarop het partnerschap tussen de EU en Israël is gebaseerd, verder wil ondermijnen.vi

De EU heeft Israël herhaaldelijk aangemoedigd om gelijke rechten te garanderen voor al zijn burgers, zowel in de wet als in de praktijk, onder meer door te zorgen voor een billijke, eerlijke oplossing voor de niet-erkende Bedoeïenen-dorpen.vii Daarom roepen we u op dit kritieke punt op om Israël aan te sporen de aanstaande sloop van Umm al-Hiran stop te zetten, in overeenstemming met de naleving van het internationale recht en de plicht van de staat om de rechten van elke burger te beschermen, ongeacht hun ras of nationale afkomst.

We kijken uit naar uw reactie op onze zorgen.

Met vriendelijke groet,

Michel Tubiana, president, EuroMed Rights
Josianne Gauthier, secretaris-generaal, CIDSE

____________i https://www.timesofisrael.com/israel-notifies-bedouin-village-that-it-will-be-razed-entirely-next-month/
ii https://www.adalah.org/en/content/view/9186?mc_cid=abf0bf2f03&mc_eid=e54e05fc1b
iii https://www.adalah.org/en/content/view/9319
iv https://www.cidse.org/publications/palestine-israel/no-place-like-home.html
v VN CESCR, algemene opmerking 7: het recht op adequate huisvesting (Art. 11 (1) van het convenant): gedwongen uitzettingen, par. 3 .; ICCPR, Art. 12, Art. 17
vi http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-007745&language=DA
vii http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-000898&language=EN

Zie ook EuroMed-rechten en CIDSE-verklaring, 25 november 2016 over de plannen van de staat Israël om het bedoeïenen dorp Umm al-Hiran in de Naqab (Negev) in het zuiden van het land te slopen.

CIDSE EuroMedRights brief aan Federica Mogherini 10 april 2018

Deel deze inhoud op sociale media