Ons land is meer waard dan koolstof - CIDSE

Ons land is meer waard dan koolstof

Een verhaal over niets doen ten koste van het omzetten van onze agrofoodsystemen. Een CCFD-Terre solidaire beleidsnota, mei 2018 (beschikbaar in EN / ES / FR)

 

Hoewel landbouw een van de activiteiten van de mensheid is die het meeste broeikasgas genereert, wordt koolstofvastlegging in landbouwgrond steeds vaker voorgesteld als middel om de klimaatverandering te beperken. Internationaal schieten dit soort initiatieven, waarbij staats- en privé-entiteiten worden gecombineerd, snel op. Is dit een wonderoplossing of een excuus om bedrijfsgerelateerde emissies niet te verminderen?

In dit rapport CCFD-Terre Solidaire, analyseert in detail koolstofvastlegging in de bodem en de gecompliceerde koppeling tussen landbouw en klimaatverandering. Het onderzoekt onze agrofoodsystemen zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van de productie en kijkt naar de uitdagingen in het licht van milieu-, economische, sociale en culturele criteria.

Bovenal toont het aan dat voordat we koolstofvastleggingsmechanismen invoeren, we de landbouw in rijke landen moeten aanmoedigen om hun landbouwvoedselsystemen over te schakelen. Geïndustrialiseerde voedselsystemen die sterk afhankelijk zijn van chemische inputs produceren teveel broeikasgas. Er bestaan ​​alternatieve systemen, maar deze worden te langzaam ontwikkeld vanwege onvoldoende politieke steun.

 

CCFD-Terre solidaire is de Franse ledenorganisatie van CIDSE.

Contact: Anne Laure Sablé, Food Sovereignty and Climate Advocacy Officer, CCFD Terre-Solidaire (a.sable [at] ccfd.terresolidaire.org)

NL-Ons land is meer waard dan koolstof
FR-Nos terres valent plus que du carbone
ES-Nuestras tierras valen más que el cárbono

Deel deze inhoud op sociale media