The Climate Urgency: Sail for a New Paradigma - CIDSE

The Climate Urgency: Zet koers naar een nieuw paradigma

Een CIDSE beleidsnota, september 2018

Dit rapport beoogt te onderzoeken hoe een paradigmaverschuiving in onze voedsel- en energiesystemen - ondersteund door structurele levensstijl en maatschappelijke veranderingen - aanzienlijk kan bijdragen aan het beperken van de stijging van de gemiddelde mondiale temperatuur tot 1.5 ° C zonder te vertrouwen op risicovolle en onbewezen negatieve emissietechnologieën (NET's) of geo-engineering.

CIDSE bevestigt dat deze transformatie alleen kan worden bereikt door een paradigmaverschuiving. We hebben een ander systeem als geheel nodig. Dit vereist nieuwe verhalen, een andere culturele benadering - waarbij toereikendheid centraal staat - en het transformeren van onze politieke en economische systemen. CIDSE's argumenten en visie voor een nieuw paradigma zijn gebaseerd op waarden zoals integrale ecologie, rechtvaardigheid en goed bestuur, zoals ook gedefinieerd door de katholieke sociale leer en in de pauselijke encycliek Laudato Si '. Gelijkheid, gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden, evenals betrokkenheid en participatie van gemeenschappen in besluitvormingsprocessen zijn enkele van de principes die ten grondslag moeten liggen aan de benodigde verandering.

Kontakte:
Giulia Bondi, officier voor klimaatrechtvaardigheid en energie (bondi (at) cidse.org)
François Delvaux, Functionaris Klimaat & Landbouw en Voedselsoevereiniteit (delvaux (at) cidse.org)

Executive_summary_-The_Climate_Urgency.pdf
NL-The Climate Urgency - Zeilen naar een nieuw paradigma
CIDSE Systemische verandering infographic
CIDSE Agro-ecologie voor klimaat- en sociale rechtvaardigheid infographic
CIDSE Leidende principes voor duurzame energie infographic
ES-Urgencia climatica - Izando velas hacia un nuevo paradigma
PT-A Urgência das Alterações Climáticas - Rumo and novo paradigma

Deel deze inhoud op sociale media