CIDSE-bijdrage aan de 4e sessie van de IGWG - CIDSE

CIDSE-bijdrage aan de 4e sessie van de IGWG

CIDSE-bijdrage aan de open intergouvernementele werkgroep over transnationale ondernemingen en andere zakelijke ondernemingen met betrekking tot mensenrechten voor hun vierde sessie (Genève, 15-19 oktober 2018)

CIDSE verwelkomt de nul-ontwerptekst voor het internationale wettelijk bindende instrument voor transnationale ondernemingen en andere zakelijke ondernemingen met betrekking tot mensenrechten (hierna "het Verdrag" genoemd) als uitgangspunt voor onderhandelingen. In navolging van de elementennota, de 3rd IGWG-sessie en het daaropvolgende overleg, zijn de structuur, de consistentie en de focus van de nul-ontwerptekst een stap vooruit en weerspiegelt een aantal voorstellen en zorgen die naar voren zijn gebracht. In dit licht vormt het een solide basis voor verder constructief debat en dialoog.

We verwelkomen de volgende positieve aspecten van het nulontwerp:
- Complementariteit met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights
- Focus op preventie en wettelijke aansprakelijkheid in de hele waardeketen
- Focus op het verbeteren van de toegang tot rechtsmiddelen met de nadruk op de rechten van de getroffen mensen

Tegelijkertijd identificeren we de behoefte aan verbeteringen op de volgende gebieden:
- Voorrang van mensenrechten in handels- en investeringsbeleid
- Bescherming van mensenrechtenverdedigers
- Handhavingsmechanismen

Contact: Denise Auclair (auclair (at) cidse.org)

EN-CIDSE_submission_Treaty_Oct_2018_Final.pdf
FR-Soumission_de_la_CIDSE_Traite_oct_2018_Final.pdf
ES-CIDSE_Contribucion_Tratado_Oct_2018_Final.pdf

Deel deze inhoud op sociale media