Klimaat en energie - CIDSE

Klimaat en energie

CIDSE pleit voor de transformatie van het wereldwijde energiesysteem zodat het al zijn mensen beschermt en levert, inclusief arme en kwetsbare gemeenschappen.

Het bouwen van veilige, betaalbare, betrouwbare en efficiënte energiesystemen op basis van hernieuwbare bronnen, die voldoen aan de ontwikkelingsbehoeften van gemeenschappen, kan helpen armoede en ongelijkheid aan te pakken. Dergelijke systemen kunnen ook een positieve bijdrage leveren om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken en de lokale weerbaarheid tegen huidige en toekomstige klimaateffecten te vergroten. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de Overeenkomst van Parijs en in bredere zin te zorgen voor een wereldwijde klimaatrechtvaardigheid.

Volgens CIDSE is een snelle wereldwijde verschuiving naar 100% productie van duurzame energie uiterlijk op 2050 nodig, evenals een radicale en snelle vermindering van het energieverbruik in alle sectoren. CIDSE identificeert ook de noodzaak om de algemene energievoetafdruk van onze levensstijl te verkleinen als noodzakelijk (zie de campagne Verandering voor de planeet - Zorg voor de mensen).

In haar roep om een ​​verschuiving van energiesystemen hekelt CIDSE ook valse oplossingen zoals steenkool, grote waterkrachtprojecten, landbouwbrandstoffen en nucleaire installaties die om verschillende redenen geen eerlijke en langdurige overgang kunnen bewerkstelligen.

De interactieve kaart hieronder ziet u de internationale energiegerichte projecten die worden gefinancierd en gepromoot door CIDSE-lidorganisaties en door hun partners. Alle projecten op de kaart hebben een specifieke focus op duurzame energie, rekening houdend met de productie, distributie (en toegankelijkheid) en consumptie. De kaart beoogt niet alleen zichtbaarheid te geven aan de afzonderlijke projecten, maar ook aan de totale reeks projecten per categorie en per land.

Deel deze inhoud op sociale media