Maatschappelijke organisaties van de EU roepen de EU op om substantieel bij te dragen aan de onderhandelingen over het Zero Draft-verdrag inzake bedrijfsleven en mensenrechten - CIDSE
© Victor Barro, Friends of the Earth International

EU-organisaties uit het maatschappelijk middenveld roepen de EU op om inhoudelijk bij te dragen aan de onderhandelingen over het nulontwerpverdrag inzake bedrijfsleven en mensenrechten

© Victor Barro, Friends of the Earth International

Vandaag hebben maatschappelijke organisaties uit de EU-lidstaten zich verzameld bij de VN in Genève om de Intergouvernementele Werkgroep te ondersteunen die tot taak heeft een bindend instrument te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat bedrijven de mensenrechten respecteren. Vorig jaar werd waardevolle tijd en energie verspild door pogingen om het proces op te houden. We kijken ernaar uit om de echte uitdagingen aan te kunnen, in het licht van de zeer reële gevaren waarmee gemeenschappen, werknemers, activisten en mensenrechtenverdedigers nu worden geconfronteerd als ze zakelijke belangen uitdagen.

Tot dusverre hebben we in 2018 het informele overleg gehad dat de EU heeft gevraagd, en een kans om het in juli gepubliceerde nulontwerp te analyseren dat een goed uitgangspunt biedt voor onderhandelingen over een effectief verdrag. De steun en het momentum voor dit Verdrag nemen toe: het Europees Parlement heeft vorige week een resolutie aangenomen waarin de EU en haar lidstaten wordt opgeroepen oprecht en constructief mee te werken; op 1st oktober publiceerden 150 + -experts en vooraanstaande academici, waaronder veel Europese academici, een ondersteuningsbrief voor het Verdragsproces; de recente verklaring van het Europese netwerk van nationale mensenrechteninstellingen merkte op dat "een handels- en mensenrechtenverdrag dat voortbouwt op de drie pijlers van de UNGP's een aanvulling moet en kan zijn op de UNGP's." De wereldwijde vakbondsfederaties hebben alle regeringen opgeroepen om naar voren te komen met inhoudelijke opmerkingen over het nulontwerp. Dit volgt op oproepen van de Europese Bisschoppenconferentie en de Latijns-Amerikaanse Bisschoppenconferentie voor constructieve betrokkenheid van regeringen bij het bindend verdrag.

Als maatschappelijk middenveld van EU-lidstaten verwachten we van de Europese Unie en haar individuele lidstaten dat zij hun collectieve ervaringen en perspectieven ter discussie stellen over de inhoud van het verdrag. Dit is met name belangrijk voor de belangrijkste vragen zoals de toegang van gemeenschappen tot gerechtigheid als er iets misgaat, bedrijfsaansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen en verplichte due diligence op mensenrechtengebied om in de eerste plaats schade te voorspellen en te voorkomen. We hebben al onze eigen analyses gedaan van hoe de tekst kan worden versterkt, zodat internationale bedrijven de mensenrechten en het milieu moeten respecteren, waar ze ook actief zijn. De ondergetekende organisaties staan ​​klaar om onze regeringsdelegaties, parlementsleden en EP-leden te ondersteunen bij deze historische taak.

Joint_statement_to_call_on_EU.pdf

Deel deze inhoud op sociale media