Lent 2019: leren onze houding ten opzichte van anderen en de hele schepping te veranderen - CIDSE
BD 2019 bis lenten campagne

Lent 2019: leren onze houding ten opzichte van anderen en de hele schepping te veranderen

Lent begint op 6 maart. Voor de katholieke gemeenschap is het een belangrijk moment van zelfreflectie en persoonlijke spirituele vernieuwing. In zijn boodschap voor het seizoen nodigt paus Franciscus ons uit om als kinderen van God te leven om de schepping ten goede te komen, door mee te werken aan de verlossing. Het is ook een moment waarop mensen hun solidariteit kunnen uiten met arme mensen en gemeenschappen over de hele wereld. Veel CIDSE-leden voeren nationale Lenten-campagnes waarin ze kansen bieden om na te denken en zich bezig te houden. Hieronder volgt een overzicht van hun campagnes over mensenrechtenkwesties zoals het recht op voedsel, toegang tot land en water, vrede, migratie, vrouwenrechten en jeugd als actoren van sociale transformatie.

 

Broederlijk Delen, België, richt zijn campagne op het recht op voedsel en toegang tot land in Guatemala. De campagne pleit voor handels- en investeringsbetrekkingen tussen de EU en Guatemala die de rechten van mensen en het milieu respecteren en voor agro-ecologie als een duurzaam voedselsysteem om honger uit te roeien. 

BD 2019 bis lenten campagne

 

CAFOD, England & Wales, lanceert een Oproep voor vasten om gezinnen in Bangladesh te steunen die getroffen zijn door klimaatverandering en die lijden onder honger en ondervoeding.

CAFOD 2019 in hoger beroep 

CCFD-Terre Solidaire, Frankrijk, lanceert een oproep tot solidariteit om de diepere oorzaken van honger te bestrijden en zaaiers van solidariteit, vrede, gerechtigheid en hoop te worden.

CCFD 2019 Lenten-campagne

 

Ontwikkeling en vrede, Canada, nodigt Canadezen uit om de reis te delen met de 68.5 miljoen gedwongen migranten in de wereld die vandaag oorlog, vervolging, natuurrampen, extreme armoede en megaprojecten voor ontwikkeling zijn ontvlucht.

 DP 2019 bis Lenten-campagne

 

Entraide et Fraternité, België, lanceert een campagne voor voedselsoevereiniteit en landbouw in de Filippijnen. De campagne suggereert dat gezinslandbouw en agro-ecologie de beste manier zijn voor jongeren om zich een veilige toekomst voor te stellen.

EF 2019 Lenten-campagne

 

Fastenopfer, Zwitserland, viert de 50e verjaardag van zijn jaarlijkse oecumenische Lenten-campagne met Bread for All. De campagne zal zich richten op het versterken van de rechten van vrouwen voor een betere wereld.

Fastenopfer 2019 Lenten-campagne 

Samenvallend met zijn 60e verjaardag, Verenigd handen, Spanje, lanceerde onlangs een nieuwe driejarige campagne “Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas” over mensenrechten om de waardigheid van alle mensen te bereiken met de nadruk op vrouwenrechten.

 Manos Unidas 2019 campagne

 

De religieuze werkgroep voor winningsindustrieën waarvan de Maryknoll-kantoor voor Global Concerns, USA, is een lid ontwikkeld a Lentengids voor katholieken om na te denken over hun relatie met de winningsindustrieën via hun keuzes voor de consument. Deze gids is ook beschikbaar in Spaans.

 

Maryknoll 2019 Lenten-campagne

 

Misereor (Duitsland) - met een landenfocus op El Salvador - en Partage.lu (Luxemburg) zal campagnes voeren over jongeren en hun potentieel voor sociale transformatie om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Misereor 2019 Lenten-campagne

 

SCIAF, Schotland, lanceert een Lent-oproep met een focus op Oeganda om kwetsbare jonge mensen te ondersteunen zodat ze waardig kunnen leven en zichzelf en hun gezin kunnen onderhouden.

 sciaf 2019bis lenten-campagne

 

Trócaire, Ierland, lanceert een campagne over landrechten met verhalen uit Oeganda, Guatemala en Libanon. De campagne zal pleiten voor een wettelijk bindend VN-verdrag inzake bedrijfsleven en mensenrechten om mensen in ontwikkelingslanden te beschermen tegen mensenrechtenschendingen.

 Trocaire 2019 Lenten-campagne

 

Nieuw lid van CIDSE, Vastenactie, Nederland zal een campagne voeren over toegang tot schoon water voor arme gemeenschappen in de wereld, met name vrouwen en kinderen.

 Vastenactie 2019 lenten campagne

 

Momenteel geen Lenten-campagne maar vele andere inspirerende activiteiten zijn de andere CIDSE-leden: Cordaid (Nederland), Erko (Slowakije), FEC (Portugal), Focsiv (Italië), KOO (Oostenrijk).

 

 

Deel deze inhoud op sociale media