Een moord plegen - Holdingbedrijven ter verantwoording roepen voor schendingen van land- en mensenrechten - CIDSE
Daniele Volpe

Een moord plegen - Holdingbedrijven verantwoordelijk houden voor schendingen van land- en mensenrechten

Daniele Volpe

Trócaire beleidsnota, maart 2019.

Dit rapport markeert het begin van een nieuwe Trócaire-campagne waarin wordt opgeroepen tot een juridisch bindend wereldwijd verdrag voor het bedrijfsleven en de mensenrechten. Wij geloven dat dit dringend nodig is om de armste mensen ter wereld te beschermen en ervoor te zorgen dat hun rechten niet worden genegeerd in de jacht op winst. Wij zijn van mening dat Ierland, Noord en Zuid, een positieve rol kunnen spelen door oproepen voor een wettelijk bindend VN-verdrag te ondersteunen om ervoor te zorgen dat economische activiteit consistent is met het handhaven van de mensenrechten van mensen.

Dit rapport betoogt dat verwoestende mensenrechtenschendingen straffeloos zullen blijven optreden, tenzij we verder gaan dan vrijwillige benaderingen en een juridisch bindend verdrag sluiten voor het bedrijfsleven en de mensenrechten.

 

Contact: Siobhan Curran - Adviseur beleid en belangenbehartiging - Mensenrechten en democratische ruimte (siobhan.curran (at) trocaire.org)

Trócaire is lid van CIDSE in Ierland.

 

 

NL- Een moord plegen - Trócaire beleidsdocument, maart 2019

Deel deze inhoud op sociale media