Een profetische stap op een lange weg - CIDSE

Eén profetische stap op een lange weg

Kardinaal Christoph Schönborn, voorzitter van de Oostenrijkse Bisschoppenconferentie, kondigde op 22 maart 2019 het besluit aan van Oostenrijkse bisschoppen om binnen vijf jaar afstand te doen van alle bedrijven die fossiele brandstoffen winnen (steenkool, olie en gas). Deze beslissing omvat alle financiële investeringen van de Bisschoppenconferentie, alle Oostenrijkse bisdommen en alle instellingen binnen hun sfeer. Oostenrijk is de derde bisschoppelijke conferentie nadat België en Ierland zijn afstotingsbesluit openbaar hebben gemaakt.

Een aantal stappen eerder had deze beslissing mogelijk gemaakt. Allereerst besloten de bisschoppen na Laudato Si 'in 2015 om diocesane klimaatstrategieën uit te werken. Ten tweede heeft de bisschoppenconferentie in het najaar 2017 ethische investeringsrichtlijnen 'Financiële investeringen als samenwerking' (FINANKO) vastgesteld, die al streng waren door het verbieden van steenkool en fracking. Deze richtlijnen zullen nu worden aangepast door ook olie en gas uit te sluiten.

Zelfs voor deze stappen waren veel tussenpersonen nodig: bijv. De diocesane milieuambtenaren stopten niet met het bewustmaken van kerkelijke besluitvormers voor ons gemeenschappelijke huis. Sommige financiële experts hebben hard gewerkt om hun collega's in de bisdommen te overtuigen van de economische dimensie van onze verantwoordelijkheid. En ten slotte hebben wij als KOO de internationale dimensie in de discussie gebracht. De beslissing is het resultaat van echt interdisciplinair teamwerk en samenwerking en een goede ervaring om de volgende uitdagingen aan te gaan.

Tegenwoordig hebben 1032-instellingen wereldwijd afstotingsbeloften ondertekend - 28-procent zijn op geloof gebaseerde organisaties. Dus door het ondertekenen van de afstotingsverbintenis van de Global Catholic Climate Movement (GCCM) sluit de Oostenrijkse Bisschoppenconferentie zich aan bij de wereldwijde afstotingsbeweging van meer dan duizend instellingen. Dit is een profetische stap die bijgevolg de onmiskenbare waarheid volgt, dat het verbranden van alle bekende fossiele brandstofreserves ons zal leiden tot ondenkbare rampen.

We zijn in staat om de gevolgen van de massale vraag naar hulpbronnen te observeren die elke dag ecologische en sociale crises veroorzaken in de levensomstandigheden van mensen in onze partnerlanden - niet alleen in het zuiden van de wereld. Het is onaanvaardbaar dat mensen op andere continenten of de hele schepping de prijs betalen voor onze buitensporige levensstijl. Wij, als christenen, en onze instellingen hebben de verantwoordelijkheid om voor de schepping te zorgen en te werken aan wereldwijde gerechtigheid. We behoren tot dit deel van de wereldbevolking dat het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen produceert en daarom moeten we natuurlijk de belangrijkste oorzaak bestrijden: het gebruik van fossiele brandstoffen.

Deze belangrijke stap toont de coherente inspanningen van de Oostenrijkse bisschoppen om te voldoen aan de eisen van het Klimaatakkoord van Parijs. De aangekondigde herschikking van financiële investeringen volgt de klimaatactie op het gebied van energie en inkoop die al in 2015 is besloten. Al deze stappen stellen ons in staat en de milieugedelegeerden van de Oostenrijkse bisdommen, die deelnemen aan de uitvoering van klimaatactie.

Tot slot wil ik de woorden benadrukken van bisschop Werner Freistetter, verantwoordelijk voor Internationale Kerkzaken, die de aankondiging van de Bisschoppenconferentie op deze manier verwelkomt: “Vanuit het perspectief van integrale ecologie kan de logica van winst niet langer de enige maatstaf voor economische activiteiten, terwijl morele verplichtingen worden genegeerd. Door ethische investeringsrichtlijnen aan te nemen in 2017 heeft de katholieke kerk in Oostenrijk al een belangrijke stap gezet om de financiële investeringen van katholieke instellingen af ​​te stemmen op de zorg voor ons gemeenschappelijke huis. Onze recente beslissing volgt dus deze weg. Financiële investeringen van katholieke instellingen zullen de klimaatcrisis niet meer voeden, maar zullen in plaats daarvan bijdragen aan het behoud van de schepping. We roepen andere instellingen op om met hun toezeggingen deel te nemen aan de desinvesteringsbeweging om ons gemeenschappelijke thuis te behouden voor huidige en toekomstige generaties. "

Anja Appel is politicoloog en sinds een jaar directeur van het coördinatiebureau van de Oostenrijkse Bisschoppenconferentie (KOO) een afdeling van de Oostenrijkse Bisschoppenconferentie, verantwoordelijk voor ontwikkeling en zendingswerk. (www.koo.at) KOO is lid van CIDSE - Internationale samenwerking voor ontwikkeling en solidariteit en van GCCM. Daarvoor werkte ze als secretaris-generaal van de Katholieke vrouwenbeweging. Je vindt haar op Twitter @anjaappel_koo

Deel deze inhoud op sociale media