Politiek en praxis van ecologische conversie - CIDSE

Politiek en praktijk van ecologische conversie

Op weg naar een verandering van levensstijl - Ten tweede Laudato Si ' Reflectiedag georganiseerd door:
- CCEE - Consilium Conferentiarum Episcoporum Europæ
- CIDSE - Internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid
- COMECE - Commissie van de bisschoppenconferenties van de EU
- GCCM - Wereldwijde katholieke klimaatbeweging
- JESC - Jezuïeten Europees Sociaal Centrum
- Justitie en vrede in Europa

Wanneer? Woensdag 12 juni 2019, 10:00 - 16:30 uur
Waar? Square de Meeus 19, 1050 Brussel


Op weg naar een verandering van levensstijl

Wanneer de encycliek Laudato Si spreekt van een ecologische bekering om de noodzakelijke verandering teweeg te brengen om "ons gemeenschappelijke thuis, de aarde" te handhaven, dan is het duidelijk dat dit niet alleen "spirituele verandering" betekent. Deze conversie heeft ook invloed op onze levensstijl.
Verandering van levensstijl wordt door velen echter vaak negatief geïmponeerd. Hij wordt gezien als een "verlies van het bestaande" en niet als een "kans voor iets nieuws".
Ons uitgangspunt voor deze transformatie zou daarom minder moeten zijn om de bestaande rijkdom in onze samenlevingen te beschermen, maar om onszelf de vraag te stellen over het "goede leven".
Om ons beeld van wat nodig en mogelijk is te verscherpen, willen we ons richten op die initiatieven en projecten die al proberen deze noodzakelijke verandering waar te maken, hoe klein ook.
Het zijn deze voorbeelden die ons kunnen overtuigen in plaats van dat grote woorden dat kunnen en laten zien, dat een "goed leven" niet noodzakelijk slechts een visie is, maar dat het stap voor stap kan worden bereikt. Hoe kunnen we mensen uitnodigen om deel te nemen aan dit «pad naar transformatie»?

PROGRAMMA

10.00 - 10.15 Welkom en introductie
- vr. Olivier POQUILLON OP, secretaris-generaal van COMECE
- de heer Stefan LUNTE, secretaris-generaal van Justitia et Pax Europe

10.15 - 10.30 Verandering van levensstijl. Politieke uitdagingen en verwachtingen voor de komende vijf jaar.
- mevrouw Marcela Duftner en mevrouw Renate Karmmer-Stark, leden van de gemeenteraad van Innsbrück, Die Grünen

10.30 - 12.15 Op weg naar een goed leven voor iedereen: voorbeelden van goede kerk Praxis in Europa
- Prof. Elena LASIDA, Eglise Verte (Frankrijk)
- Prof. Ulrich BARTOSCH, KU Eichstätt (Duitsland)
- Mevrouw Beatrice van SAAN – KLEIN, DBK (Duitsland)
- Rev.Gabriele PIPINATO, bisdom Padua (Italië)
- Mevrouw Margarida ALVIM, Casa Velha (Portugal)

12: 15 - Input van mevrouw Stefania Proietti, burgemeester van Assisi

12.30 - 12.45 - Laudato Si ' Middaggebed onder leiding van Fr. Luis OKULIK, CCEE en Fr. Peter ROZIC, directeur van JESC

12.45 - 14.00 Lunch

14.00 - 14.30 De rol van de katholieke kerk op weg naar een duurzame levensstijl
- HIJ Mgr. Jean-Claude HOLLERICH, aartsbisschop van Luxemburg, voorzitter van COMECE

14.30 - 15.00 Op weg naar een duurzaam Europa in 2030
Een bijdrage van de Europese Commissie
- de heer Saïd el-Khadraoui, European Policy Strategy Centre, Europese Commissie

15.00 - 16.00 Opmerkingen, opmerkingen en vragen. Open debat

16.00 - 16.15 Een mogelijke vorm van toekomstige samenwerking: het project van een «European Laudato Si 'Alliance»

16.15 - 16.30 Conclusies en slotopmerkingen

Moderators
- Michael KUHN, senior adviseur, COMECE
- Stefan LUNTE, secretaris-generaal Justitia et Pax Europe
- Chiara MARTINELLI, uitvoerend adviseur / teamleider klimaat, landbouw en energie, CIDSE

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan dit openbare evenement, vul dan de online registratieformulier:

Neem voor meer informatie contact op met het COMECE-secretariaat (e-mail:  - tel: +32) (0) 2 235.

Deel deze inhoud op sociale media