CIDSE-delegatie bezoekt het bezette Palestijnse gebied (oPt) en Israël - CIDSE

CIDSE-delegatie bezoekt het bezette Palestijnse grondgebied (oPt) en Israël

"CIDSE blijft initiatieven van het maatschappelijk middenveld en de gemeenschap ondersteunen die hoop en menselijke waardigheid bevorderen in Palestina en in Israël, die een kritisch belangrijke rol spelen, met name in tijden van tegenspoed en onzekerheid."

Zijn zaligheid, emeritus patriarch Michel Sabbah, bracht een boodschap van menselijkheid over: "Wat de politieke oplossing ook zal zijn, twee staten of één staat, het moet gebaseerd zijn op de menselijke realiteit: alle inwoners van het land dat Israël en Palestina wordt genoemd, zijn gelijkwaardige mensen, broeders en zusters in de mensheid, dus gelijk in menselijke waardigheid en in politieke rechten en plichten ”. Hij riep op tot een efficiënt engagement van de internationale gemeenschap om “een nieuwe visie voor een rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten, gebaseerd op het algemeen welzijn van allen die zonder onderscheid in dit land wonen, en om een ​​moedige nieuwe fase van actie te beginnen die een einde maakt aan onze strijd in het Heilige Land'.  

HB Michel Sabbah was een van de personen die de CIDSE-werkgroep over Israël en het bezette Palestijnse grondgebied ontmoette tijdens zijn missie naar de regio in juni 2019. De missie was gericht op het luisteren naar stemmen op het terrein in Gaza en de Westelijke Jordaanoever en op hoe het maatschappelijk middenveld reageert in de regio en Israël.

De werkgroep werd blootgesteld aan de extreme ontberingen van de inwoners van Gaza, veroorzaakt door opeenvolgende gewapende confrontaties en geweld, de 12-jarige blokkade en het gebrek aan bewegingsvrijheid. Voor inwoners van Gaza wordt de situatie steeds wanhopiger. Volgens de laatste beschikbare cijfers[1]was in 2018 52 procent van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid onder de jongeren in Gaza bedroeg meer dan 67 procent. 46 procent van de bevolking in Gaza leefde onder de armoedegrens en 80 procent was afhankelijk van hulp. Duizenden Palestijnen blijven de wekelijkse demonstraties van de “Grote Mars van Terugkeer” bijwonen langs het hek dat Gaza van Israël scheidt en roepen op tot het recht van Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun huizen die in 1948 verloren waren gegaan. De vele slachtoffers van de herhaalde oorlogen en tijdens de “ Great March of Return ”hebben geresulteerd in diepe trauma's die bijna elk gezin in Gaza hebben getroffen. In deze context heeft een toenemend aantal jong opgeleide Gazanen besloten Gaza te verlaten, via Egypte, tegen soms zeer hoge menselijke en financiële kosten.

Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever worden geconfronteerd met meerdere gevolgen van de aanhoudende bezetting, zoals de groeiende nederzettingenonderneming, thuisvernietigingen en uitzettingen, bewegingsbeperkingen en geweld door kolonisten. De werkgroep was getuige van het toenemende gevoel van hopeloosheid van de Palestijnse bevolking, met name jongeren en vrouwen.

In Israël zijn discriminerende wetten, zoals de natiestaatwet (voor Palestijnen in Israël en op de Westelijke Jordaanoever) en aanverwante wetgevingshandelingen gericht op het negeren van de rechten van Palestijnen en andere minderheden in Israël.[2] Wij staan ​​achter degenen die hun oproep steunen om het pluralisme van het land te beschermen.

Niettemin blijven Palestijnen opmerkelijke veerkracht, moed en creativiteit tonen bij het omgaan met de harde dagelijkse realiteit en het gebrek aan hoop. De ontberingen weerhouden sommige jonge mensen er niet van te dromen dat ze Gaza, dat een grote jonge geschoolde bevolking heeft, in een bloeiend gebied kunnen veranderen. Een van die projecten is Gaza Sky Geeks, een programma van Mercy Corps. Tegenwoordig is Gaza Sky Geeks de toonaangevende co-working space, start-up accelerator en technologie-educatiecentrum dat innovatie en ondernemerschap in de Gazastrook stimuleert.[3] Het brengt jonge vrouwen en mannen samen als online freelancers, outsourcers en startende oprichters om ideeën te delen, te leren, te innoveren en te coderen. Zoals de heer Iyad Altahrawi, programmamanager Incubation & Acceleration zei: "Hoewel het leven buitengewoon moeilijk blijft, zijn er velen die vastberaden technologie gebruiken om hun problemen te omzeilen. Door naar de toekomst te kijken, biedt Gaza Sky Geeks deze hoop, die hard nodig is in Gaza'. 

"We are not Numbers" is een project dat na de 2014-oorlog in Gaza is gestart als reactie op berichten in de media die alleen cijfers en slachtoffers betreffen.[4] Het project is opgezet om licht te werpen op de tragische realiteit, maar ook op de dagelijkse persoonlijke verhalen van mensen, door het menselijke perspectief toe te voegen. Op een gegeven moment hebben enkele 200 jonge schrijvers bijgedragen aan het project. Almed Ahnaouq, de projectmanager zei: “Via dit platform delen en vieren auteurs hun verhalen, waarbij ervaren auteurs de jeugd begeleiden. In tijden van crisis kunnen schrijvers met verschillende achtergronden het bewustzijn vergroten en een ander beeld van Gaza en zijn bevolking schetsen'. 

CIDSE heeft altijd het belang onderstreept van het werk van het maatschappelijk middenveld, zowel in Palestina als in Israël. In een situatie van politieke impasse zijn de rol van het maatschappelijk middenveld en positieve initiatieven, zoals Gaza Sky Geeks en "We are not Numbers", nog belangrijker. CIDSE zal deze belangrijke positieve projecten blijven ondersteunen. 

Veel gesprekspartners uit het maatschappelijk middenveld uitten hun bezorgdheid over terugkerende aanvallen op hun werk of personeel door verschillende regeringen en, in sommige gevallen, gelieerde lobbygroepen. De werkgroep roept op tot het vrijwaren van de kritieke ruimte voor het maatschappelijk middenveld in zowel Israël als het bezette Palestijnse grondgebied en verwerpt krachtig pogingen om kritiek te onderdrukken of de vrijheid van meningsuiting te vernietigen door de Israëlische of Palestijnse autoriteiten. Het maatschappelijk middenveld speelt een cruciale rol bij het bereiken van duurzame vrede.

De werkgroep zal nauw blijven samenwerken met partners in Palestina en in Israël ter ondersteuning van democratie, fundamentele mensenrechten en de verdere ontwikkeling van pluralistische samenlevingen, gebaseerd op wederzijds respect en waardigheid. Aangezien Palestijnen en Israëli's veel te lang hebben gewacht op vredesprocessen, roept de werkgroep, in navolging van de woorden van HB Michel Sabbah, op tot een oprechte internationale collectieve inspanning om partijen te ondersteunen bij het bereiken van een onderhandelde rechtvaardige oplossing voor het conflict gebaseerd op internationaal recht. en in universele normen en waarden. Niet alleen vrede en stabiliteit in de regio staan ​​op het spel. Het is de hele internationale rechtsorde, ontworpen in de afgelopen 70 jaar, die wordt bedreigd. De internationale gemeenschap kan het zich niet veroorloven toekijken en moet optreden om hoop te geven op echte en rechtvaardige vrede.


[1] Bron: Wereldbank - Palestina's economische update van april 2019 (https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-update-april-2019)

[2] Volgens de 18 2018-briefing van Adalah van november over de Joodse nationale staatswet: “De wet identificeert Eretz Israël, of het 'Land van Israël', als het gebied waarop het van toepassing is. Eretz Israël omvat de hele Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. ”De wet wordt momenteel voor de rechter aangevochten. (Zie: https://www.adalah.org/uploads/uploads/Final_2_pager_on_the_JNSL_27.11.2018%20.pdf)

[3] Zie voor meer informatie https://gazaskygeeks.com/

[4] Zie voor meer informatie: https://wearenotnumbers.org/

Deel deze inhoud op sociale media