Geloof in verandering: The Gender Toolkit - CIDSE

Geloof in verandering: de Gender Toolkit

Het katholieke mandaat voor genderrechtvaardigheid

Katholieke sociale leer is gebaseerd op respect voor de waardigheid van de mensheid en het algemeen welzijn. De implementatie van deze principes vereist dat vrouwen en mannen hun mensenrechten volledig kunnen uitoefenen. Er is wereldwijd systemische ongelijkheid tussen vrouwen en mannen als gevolg van attitudes, praktijken en structuren die discriminerend zijn op basis van geslacht.

Gezien de positie van invloed van kerkorganisaties en geloofsleiders, hebben ze de mogelijkheid om echt te inspireren tot langdurige, op geloof gebaseerde verandering die alle vormen van ongelijkheid en onrecht op basis van genderdiscriminatie aanpakt.

Een toolkit voor de katholieke gemeenschap

CIDSE erkent de behoefte aan capaciteits- en zelfvertrouwen op het snijvlak van gender en geloof en heeft de toolkit "Believe in Change" in drie talen gepubliceerd: Engels, Spaans en Frans. Dit is een basishulpmiddel om gendergelijkheid te begrijpen en aan te pakken voor organisatorisch personeel van kerkelijke organisaties, in het bijzonder katholieke kerkelijke organisaties en degenen die van plan zijn samen te werken met kerkelijke organisaties. De casestudy's en oefeningen behandelen de realiteit en ervaringen van organisaties en actoren waarmee CIDSE-leden en -partners werken, voornamelijk in landen in het Zuiden.

Promoot de Gender Toolkit met deze inleidende folder

Deel deze inhoud op sociale media