Keniaanse bisschoppenconferentie roept de regering op om mensenrechten te verdedigen tegen het bedrijfsleven - CIDSE

Keniaanse Bisschoppenconferentie roept de regering op om mensenrechten tegen bedrijven te verdedigen

De Keniaanse conferentie van katholieke bisschoppen heeft een verklaring afgelegd waarin de Keniaanse regering wordt opgeroepen een reeks maatregelen te nemen om de eerbiediging van de mensenrechten in de toeleveringsketens van bedrijven te waarborgen. Het is gebaseerd op verschillende stukken wetgeving, zowel Keniaans als internationaal.

De verklaring wijst op de ontwikkelingsbehoeften in de Keniaanse regio, en het potentieel van bedrijven om bij te dragen aan ontwikkeling, maar dat de vruchten van ontwikkeling niet zullen worden gerealiseerd als publieke en staatsbelangen worden behartigd door elites.

Het roept ook de Keniaanse regering op om de VN-onderhandelingen over de verbindend Verdrag over bedrijfsleven en mensenrechten. Het streeft naar een verdrag dat ervoor zorgt dat mensenrechtenschendingen door transnationale ondernemingen worden voorkomen; gratis, voorafgaande en geïnformeerde toestemming; wettelijke aansprakelijkheid voor bedrijven in alle zakelijke relaties; toegang tot rechtsmiddelen voor getroffen gemeenschappen en individuen; het primaat van de mensenrechten boven handel en investeringen en krachtige handhavingsmechanismen. De conferentie merkt ook op dat het Verdrag een sterke genderanalyse moet hebben en zijn cognizant van de rechten van vrouwen en inheemse gemeenschappen, en bijzondere aandacht besteden aan de ervaringen van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers.

Het merkt op dat wij als goede beheerders van Gods natuurlijke omgeving de verantwoordelijkheid hebben om te reageren en samen te werken met actoren in de publieke sector als de kerk om de risico's te verhelpen waaraan de markt de kwetsbaren blootstelt.

Fotocredit: Facebookpagina van de Keniaanse conferentie van katholieke bisschoppen

Deel deze inhoud op sociale media