De kracht van vrouwen in voedselstrijd - CIDSE

De kracht van vrouwen in voedselstrijd

Recht op voedselvoeding Watch, 2019 ⁄ UITGIFTE 11.

Ter gelegenheid van Wereldvoedseldag lanceerde het Wereldwijde netwerk voor het recht op voedsel en voeding “Vrouwenmacht in voedselstrijd”.

In de huidige context van toenemende honger en ecologische ineenstorting worden vrouwen en iedereen die voedsel, milieu en economieën opnieuw wil bedenken, geconfronteerd met steeds grotere aanvallen. Deze editie van de Right to Food and Nutrition Watch komt op het juiste moment en is noodzakelijk: de auteurs behandelen belangrijke machtsvraagstukken en leggen het structurele geweld bloot dat zowel vrouwen als het milieu degradeert.

Paradoxaal genoeg vormen vrouwen wereldwijd het grootste deel van de voedselproducenten en toch worden ze onevenredig getroffen door honger. Wat meer is, dit wordt nog steeds niet herkend. Hoewel het waar is dat de ervaringen en toegang van vrouwen tot voedsel niet alleen worden bepaald door hun geslacht, maar ook door hun ras, klasse en seksuele geaardheid, worden alle vrouwen getroffen door geweld. Op sommige plaatsen zijn ze ondervertegenwoordigd en gewist uit voedselbeleid, onderzoek en gegevens. In andere gevallen worden vrouwenvoeding en lichamelijke autonomie beperkt door autoritarisme en religieus conservatisme. Over de hele wereld worden vrouwen uitgebuit en verdreven van hun land en hulpbronnen.

Maar tegen alle verwachtingen in, zoals deze Watch overvloedig laat zien, organiseren, mobiliseren en oefenen vrouwen hun autonomie wereldwijd uit. Op het gebied van Mali en India verbouwen vrouwen voedzaam voedsel op een sociaal en milieuvriendelijke manier. In de straten van Brazilië demonstreren ze tegen agribusiness geweld dankzij de March of Daisies. Vrouwen die van Midden- naar Noord-Amerika migreren worden geconfronteerd met tegenspoed, terwijl ze in Jinwar in Noord-Syrië een nieuwe samenleving opbouwen en gezamenlijk voedsel verbouwen. Op mondiaal niveau beïnvloeden vrouwen de internationale besluitvorming in het VN-comité voor wereldvoedselzekerheid.

Deze editie is het resultaat van een collectief reflectieproces aangedreven door vrouwen. Hier roepen auteurs voedsel en feministische bewegingen op, die even divers zijn als hun strijd en politieke achtergronden, om allianties op te bouwen en de discussie aan te gaan om de rechten van vrouwen, inclusief jonge vrouwen en meisjes, te bevorderen. Hun missie is het creëren van alleen voedselsystemen.

In het licht van meerdere crises kan de kracht van het individuele en collectieve verzet van vrouwen om de weg te wijzen naar betere sociale en ecologische relaties niet worden onderschat.

DEBATTEN
Registreer NU voor de 2019-webinarserie: Engels (22/10) - Spaans (24/10) - Portugees (21 / 10).

PUBLICATIES


Kontakte:
M. Alejandra Morena, hoofdredacteur, FIAN International - morena (at) fian.org
Ian Diaz, Communicatie, FIAN International - diaz(at)@fian.org

CIDSE is lid van het Wereldwijde netwerk voor het recht op voedsel en voeding dat bijna 50 maatschappelijke organisaties en sociale bewegingen uit alle hoeken van de wereld omvat.


Deel deze inhoud op sociale media