The Caravan of Alliances: een documentaire over begeleidende bewegingen - CIDSE

The Caravan of Alliances: een documentaire over bijbehorende bewegingen

Grootschalige landaankopen blijven miljoenen Afrikaanse Afrikanen verdringen uit hun huizen, velden, bossen en weiden. Volgens het Land Matrix-rapport van 2016 in april, is Afrika het belangrijkste continent waarop 422-deals zijn gesloten, wat neerkomt op een alarmerende 42% van alle deals die bij deze bron zijn geregistreerd; dit is 10 miljoen hectare of 37% van de grootschalige landaankoop die ze wereldwijd hebben geregistreerd.

In West-Afrika is een beweging ontstaan ​​onder de paraplu van de Global Convergence for Land and Water. Boeren, veehouders, ngo's, plattelandsgemeenschappen, waaronder vrouwen en jongeren, activisten die strijden tegen landroof, hebben twee karavanen georganiseerd tussen West-Afrikaanse landen om hun gemeenschappelijke agenda in elk land te verdedigen, om elkaar te ontmoeten, om strategieën van verzet uit te wisselen en solidariteit te vinden.

Tijdens de laatste karavaan in november 2018 raakte de katholieke kerk betrokken bij sommige stukken van de route. Lokale kerken en hun leiders werden zich bewust van hun verantwoordelijkheid om deze grote sociale beweging te steunen en te begeleiden die het recht van mensen op een waardig leven verdedigt. CIDSE speelde een belangrijke rol bij het verbinden van mensenbewegingen van alle religies met de katholieke kerk.


Kijk in het Frans

Deel deze inhoud op sociale media