Door mijn beschadigde Piquiá ontvangt Rapporteur, heeft Verdrag nodig - CIDSE

Door mijnen beschadigd Piquiá ontvangt rapporteur, verdrag nodig

In Piquiá hebben inwoners van Brazilië te maken gehad met rampzalige gezondheidseffecten als gevolg van milieu- en geluidsoverlast van de mijn- en staalindustrie. Hoewel de situatie al jaren aan de kaak wordt gesteld, blijft deze ongestraft. Betrokken gemeenschappen vragen schadevergoeding en het compliment met milieuwetgeving van Vale, Viena Siderúrgica, Gusa Nordeste, Aço Verde Brasil en Cimento Verde Brasil (de laatste drie maken deel uit van Grupo Ferroeste).

Op december 7-9 bracht Baskut Tuncak, speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor gevaarlijke stoffen en afval van de mensenrechten, Piquiá, de volgende dag vragen aan de staat en de federale autoriteiten over de zaak. De speciale rapporteur kan VN-organen waarschuwen voor de inbreuken in de gemeenschap van Piquiá en aanbevelingen formuleren.

Geconfronteerd met nationale onverschilligheid rekent het maatschappelijk middenveld op de rapporteur om druk uit te oefenen op de Braziliaanse autoriteiten om de bestaande milieuwetgeving te versterken en effectief uit te voeren. Het Verdrag betreffende het bedrijfsleven en de mensenrechten waarover wordt onderhandeld bij de UNHRC zou een krachtig instrument zijn om de rapporteur te ondersteunen en gemeenschappen te beïnvloeden in hun eisen voor rechtvaardigheid.

Deel deze inhoud op sociale media