‘A la carte’ gerechtigheid voor transnationale ondernemingen? - CIDSE

‘A la carte’ gerechtigheid voor transnationale ondernemingen?

Tegenwoordig is er geen bindend internationaal wettelijk kader om de aansprakelijkheid van transnationale ondernemingen (TNC's) op het gebied van mensenrechten en milieubescherming vast te stellen, noch is er een gegarandeerde toegang tot de rechter en rechtsmiddelen voor bevolkingsgroepen die worden getroffen door de activiteiten van TNC's.

In een tijd waarin 3,400 handels- en investeringsovereenkomsten de belangen van transnationale ondernemingen beschermen door middel van mechanismen voor geschillenbeslechting tussen investeerders en staten (ISDS), is er geen internationaal verdrag dat deze grote ondernemingen verplicht om mensenrechten en milieubescherming te handhaven.

Dit standpunt van het Franse lid van CIDSE CCFD-Terre Solidaire wijst op de vele processen die in verschillende Europese landen, de EU en de Verenigde Naties aan de gang zijn om een ​​einde te maken aan dit parallelle rechtssysteem en transnationale ondernemingen te dwingen de mensenrechten en het milieu te respecteren.

Campagnerechten voor mensen, regels voor bedrijven- STOP ISDS

Deel deze inhoud op sociale media