VERSTERKING VAN DE JURIDISCHE KADERS VOOR ZAKEN EN MENSENRECHTEN - CIDSE

STRENGTHENING LEGAL FRAMEWORKS ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS

Geworteld in ons directe werk met vrouwen en mannen, gemeenschappen en werknemers die negatief worden beïnvloed door bepaalde bedrijfsactiviteiten, en in hun ervaringen en voorstellen, pleiten CIDSE en haar leden voor het versterken van wettelijke kaders om verantwoorde bedrijfsactiviteiten te ondersteunen door duidelijke verplichtingen voor iedereen op te stellen, op basis van het principe van gedeelde verantwoordelijkheid.

Sommige bedrijven en financiële instellingen nemen al stappen om hun verantwoordelijkheid te nemen om de mensenrechten en het milieu te respecteren in hun wereldwijde activiteiten, dochterondernemingen, portefeuilles en / of toeleveringsketens. Te veel anderen zijn echter gekoppeld aan serieus
misstanden.

Nieuwe maatregelen zijn dringend nodig om lacunes en tekortkomingen in het mondiale wettelijke kader te helpen aanpakken. Nieuwe bindende EU-wetgeving zal ertoe bijdragen dat consumenten, spaarders, particuliere beleggers en belanghebbenden het broodnodige vertrouwen krijgen dat producten, diensten of financiële producten vrij zijn van mensenrechtenschendingen en milieuschade.

Deel deze inhoud op sociale media