De Europese Green Deal laten werken voor internationale partnerschappen - CIDSE

De Europese Green Deal laten werken voor internationale partnerschappenDeze gezamenlijke briefing door 14 klimaat-, milieu- en ontwikkelings-ngo's, waaronder CIDSE, biedt een reeks aanbevelingen als reactie op de mededeling van de Europese Commissie (11 december 2019) en bevat leidende beginselen en beleidsaanbevelingen voor commissaris Urpilainen, om ervoor te zorgen dat de Europese Green Deal resultaten oplevert voor mensen in de partnerlanden van de EU, het klimaat en de biodiversiteit.

Aanbevelingen hebben betrekking op EU-maatregelen met betrekking tot de klimaatovereenkomst van Parijs en het Verdrag inzake biodiversiteit, het hernieuwde partnerschap en de alomvattende strategie met Afrika, de financiering van de transitie en de programmering van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI).

In het document worden principes uiteengezet die als leidraad dienen voor maatregelen om ervoor te zorgen dat de Europese Green Deal resultaten oplevert voor mensen in de partnerlanden van de EU, het klimaat en de biodiversiteit: beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling, klimaat- en milieumainstreaming, een op mensenrechten gebaseerde benadering, gendergelijkheid en inclusiviteit en participatie.


Omslagfoto: Creative Commons - Ron Savage, Savage Vistas Photography

Deel deze inhoud op sociale media