CIDSE verwelkomt historische aankondiging door de Europese Commissie over verplichte due diligence op het gebied van mensenrechten voor 2021 - CIDSE

CIDSE is verheugd over de aankondiging van de Europese Commissie over verplichte mensenrechtenonderzoek in 2021

CIDSE verwelkomt een mijlpaalaankondiging van de EU-commissaris voor Justitie, Didier Reynders, dat de EU-wetgeving inzake verplichte mensenrechten en milieuonderzoek voor bedrijven zal worden ontwikkeld. Bij een webinar georganiseerd door de werkgroep Verantwoord zakendoen van het Europees Parlement, heeft commissaris Reynders zich ertoe verbonden begin 2021 een wetgevingsinitiatief uit te werken en verklaarde dat de wetgeving sectoroverschrijdend en verplicht zal zijn met "de capaciteit om te handhaven en uit te voeren". Dit is een belangrijke ontwikkeling en een belangrijke stap die verder gaat dan vrijwillige maatregelen die niet effectief zijn geweest om ervoor te zorgen dat gemeenschappen worden beschermd tegen bedrijfsgerelateerde schendingen van de mensenrechten.

Belangrijk is dat commissaris Reynders de noodzaak van sancties benadrukte: "Het is belangrijk dat we de mogelijkheid hebben om het niet respecteren van de verordening met aansprakelijkheid op civiel, strafrechtelijk en administratief niveau te sanctioneren." CIDSE-lidorganisaties die werken met mensenrechtenverdedigers en gemeenschappen die worden getroffen door schendingen van de mensenrechten door bedrijven over de hele wereld, verwelkomen deze ontwikkeling om toegang tot de rechter te bieden aan slachtoffers van schendingen door EU-bedrijven en investeerders.

De beslissing is gebaseerd op de resultaten van het recent gepubliceerde onderzoek naar due diligence-eisen via de supply chain die bevestigde dat vrijwillige maatregelen falen en dat er dringend behoefte is aan regelgevende maatregelen op EU-niveau om werknemers, gemeenschappen en het milieu te beschermen tegen systematische, voortdurende en verslechterende mensenrechten en milieueffecten die verband houden met de wereldwijde toeleveringsketens van bedrijven en financiële instellingen. Uit de studie blijkt dat "Slechts één op de drie bedrijven in de EU momenteel due diligence uitvoert waarbij rekening wordt gehouden met alle mensenrechten en de gevolgen voor het milieu." En slechts 16 procent van de bedrijven onderneemt due diligence-maatregelen boven niveau één. Dit is echter de vereiste van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 

Reynders erkende dat de De COVID-19-crisis laat zien dat de EU afhankelijk is van fragiele toeleveringsketens in derde landen. "Bedrijven met betere risicobeperkende processen in hun toeleveringsketens veroorzaken minder schade aan mensen en doorstaan ​​de crisis beter." Het Coronavirus heeft verder slechte mensenrechtenpraktijken aan het licht gebracht zonder wettelijke regulering en heeft opnieuw de kwetsbaarheid van toeleveringsketens blootgelegd, die hebben geleid tot de massale werkloosheid van werknemers die het zich het minst kunnen veroorloven vanwege het annuleren van bestellingen en weigering door sommigen bedrijven betalen voor reeds geproduceerde goederen. Deze onrechtvaardige manier van zakendoen herinnert er scherp aan waarom verplichte mensenrechten en milieuwetgevingswetgeving noodzakelijk zijn. CIDSE verwelkomt ook de toespraak van de commissaris over zijn duidelijke voornemen om deze wetgeving naar voren te schuiven als onderdeel van het EU-herstelplan COVID-19 naast de Europese Green Deal, waarbij hij opmerkt dat "duurzaam milieu-, mensenrechten- en sociale kwesties omvat".

Bedrijven waren het erover eens dat due diligence "rechtszekerheid en één geharmoniseerde norm zou creëren in plaats van verschillende benaderingen in de lidstaten." Lidstaten die momenteel nationale due diligence hebben, zoals Frankrijk, en degenen die momenteel dergelijke wetgeving ontwikkelen, zoals Denemarken en Duitsland, zullen merken dat hun bedrijven nu een meer gelijk speelveld hebben met andere EU-bedrijven. Het Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken van Duitsland bevestigde de steun voor EU-wetgeving en stelde voor daarop tijdens het komende Duitse voorzitterschap te focussen.

Dit is een cruciale stap voor de rechten van land- en milieuverdedigers en gemeenschappen die zich verzetten tegen bedrijfsactiviteiten door EU-bedrijven en investeringen. Het moet worden aangevuld met de actieve deelname van de Europese Unie aan de onderhandelingen over een juridisch bindend instrument voor bedrijfsleven en mensenrechten bij de Verenigde Naties, dit jaar gaat de zesde sessie in.

Zie ook op-eds gepubliceerd door een coalitie van Belgische NGO's, waaronder CIDSE-leden, Broederlijk Delen en Entraite et Fraternité:
- "Ondernemingen en menselijke zaken: het coronavirus is in rep en roer" in Le Soir; en
- "Bedrijven en personeel: de vermindering van de pandemie" in MO - Mondiaal Niews

Gezamenlijke brief van het maatschappelijk middenveld aan Didier Reynders, EU-commissaris voor Justitie, 23 juni 2020

Deel deze inhoud op sociale media