Analyse van financieringsstromen naar agro-ecologie - CIDSE

Analyse van financieringsstromen naar agro-ecologie

Het geval van geldstromen van de Europese Unie naar de agentschappen van de Verenigde Naties in Rome en het geval van het Groen Klimaatfonds

Achtergrondrapport voor de CIDSE Policy Briefing “Financiering voor agro-ecologie: meer dan alleen een droom? - Een beoordeling van de bijdragen van Europese en internationale instellingen aan de transformatie van voedselsystemen“, september 2020

Auteur: Nina Isabella Moeller, Centrum voor agro-ecologie, water en veerkracht, Coventry University

Convergerende sociaal-ecologische crises, versterkt door een wereldwijde pandemie, hebben de noodzaak van een radicale breuk met de huidige voedselproductiesystemen moeilijk te negeren. De industriële landbouw is betrokken bij en verergert al deze crises. Van de verschillende voorstellen die er zijn om een ​​duurzaam voedselsysteem op te bouwen, heeft agro-ecologie een prominente rol gespeeld als een radicaal transformerend pad dat niet alleen ecologische, maar ook sociale, economische en culturele voordelen zou opleveren. Ondanks deze toenemende erkenning en een overvloed aan internationale rapporten zijn er echter aanwijzingen dat de feitelijke financiële steun voor een agro-ecologische transitie mager blijft. Dit rapport draagt ​​bij aan het bewijs door de financiering te analyseren die beschikbaar is gesteld door de Europese Unie in samenwerking met de in Rome gevestigde agentschappen van de Verenigde Naties, evenals financiering die via het Green Climate Fund wordt gekanaliseerd.Deze studie werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van CIDSE en de Europese Unie.

De inhoud is de exclusieve verantwoordelijkheid van CIDSE en de auteur en weerspiegelt niet noodzakelijk de opvattingen van de Europese Unie.

Deel deze inhoud op sociale media