CIDSE-bijdrage aan de 6e sessie van het bindende VN-verdrag - CIDSE

CIDSE-bijdrage aan de 6e sessie van het bindend VN-verdrag

De zesde zitting van de open intergouvernementele werkgroep voor transnationale ondernemingen en andere zakelijke ondernemingen met respect voor de mensenrechten vindt plaats in Genève van 6 tot 26 oktober 30.

Voorafgaand aan het begin van de sessie geeft CIDSE zijn bijdrage aan het debat vrij en doet aanbevelingen over de 2e herziene ontwerpdocument van het wettelijk bindend instrument om in de internationale mensenrechtenwetgeving de activiteiten van transnationale ondernemingen en andere zakelijke ondernemingen te reguleren.

De zesde sessie zal een sleutelmoment zijn voor het proces om een ​​VN-verdrag vorm te geven dat waarde kan toevoegen aan wereldwijde inspanningen om negatieve gevolgen voor de mensenrechten van zakelijke activiteiten te voorkomen en om toegang tot de rechter te bieden aan getroffen mensen en gemeenschappen.

Download de CIDSE-bijdrage:

Deel deze inhoud op sociale media