Overheden moeten resoluut optreden bij nieuwe ambitieuze klimaatdoelen - CIDSE

Overheden moeten daadkrachtig optreden bij nieuwe ambitieuze klimaatdoelen

Italiaanse versie

Vijf jaar na het Akkoord van Parijs, midden in de pandemie, dringen geloof, jeugd en wetenschap er bij regeringen op aan om resoluut te handelen met betrekking tot nieuwe ambitieuze klimaatdoelen.

Een nieuwe video met beelden van het online evenement "Faith, Science and Youth: een oproep voor een ambitieuze klimaattop”(9 december 2020) benadrukt deze radicale oproep tot klimaatactie nu omdat, zoals moderator van het webinar Sandrine Dixson-Declève zei bij de afsluiting van het evenement, "Onze missie is een missie om dit huis te redden dat we planeet aarde noemen".


Waar staan ​​we vandaag begin 2021 in de strijd tegen klimaatverandering?

In de strijd tegen klimaatverandering wordt 2021 naar verwachting een cruciaal jaar om zonder verder uitstel transformationeel klimaatbeleid, bedrijfspraktijken en duurzaam gedrag ter plaatse uit te voeren. Partijen komen van 1-12 november 2021 (COP26) bijeen in Glasgow om hun ambitie verder te verhogen; de komende maanden zullen daarom cruciaal zijn en verdere vertragingen kunnen een meer verwoestend effect hebben.

Om de opwarming van de aarde ruim onder 1.5 ° C te houden in overeenstemming met de wetenschap, verplicht de Overeenkomst van Parijs alle landen om nieuwe of geactualiseerde nationale toezeggingen (of nationaal bepaalde bijdragen, ook bekend als NDC's) te doen voor de 2030-doelstellingen vóór COP26 in Glasgow. Aan het einde van de VN-klimaatambitie-top, afgelopen december, hadden 190 partijen hun eerste NDC's ingediend, terwijl slechts 8 hun tweede NDC's hebben ingediend daten; dit zijn Argentinië, Grenada, Marshalleilanden, Nepal, Papoea-Nieuw-Guinea, Suriname, Tonga en de Verenigde Arabische Emiraten. De EU heeft ingestemd met een bindende doelstelling van een netto binnenlandse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990. De huidige wereldwijde NDC's zijn dat echter wel niet ambitieus genoeg en de langetermijnplannen voor netto-nulemissies ontbreken sinds ze de overeenkomst van Parijs in 2015 ondertekenden. De pandemie heeft een verstorend effect gehad op het proces van planning en voorbereiding, aldus de latest survey-onderzoek. Bijvoorbeeld, sommige landen? zag dit moment als een ideale gelegenheid om de overgang naar een koolstofarme economie voort te zetten, met een sterke groene stimulans, terwijl anderen ernstig beperkt werden in hun beleidsopties en steun nodig hadden.

CIDSE is van mening dat, ondanks de huidige uitdagingen als gevolg van de pandemie, alle discussies en plannen om een ​​rechtvaardig en duurzaam herstel op te bouwen een ongelooflijke kans zijn om te voorkomen dat we weer 'normaal' worden - omdat normaal het probleem en de oorzaak van de aantasting van het milieu was - en om een ​​nieuw economisch systeem op te bouwen waarin mens en planeet voorrang krijgen op winst en elite-belangen van enkelen.

Meer specifiek moeten alle partijen volgens CIDSE:

  1. Wacht niet tot de volgende NDC-update in 2025 om ambitie te tonen.
  2. Ontwikkel daadwerkelijke nationale implementatiestrategieën om de wereldeconomie te herstructureren en de uitstoot drastisch te verminderen door toe te zeggen dat fossiele brandstoffen geleidelijk worden afgeschaft en een rechtvaardige overgang naar een koolstofarme ontwikkeling, aangedreven door hernieuwbare energiebronnen, te versnellen, om de opwarming van de aarde onder de 1.5 ° C te houden.
  3. Rijkere landen zoals de EU moeten hun uitstoot tegen 65 drastisch verminderen met ten minste 2030% ten opzichte van 1990 en tegen 2040 klimaatneutraliteit bereiken.
  4. Bouw klimaatbestendigheid en aanpassingsvermogen op van de meest kwetsbare en gemarginaliseerde mensen, en pak de verliezen en schade effectief en rechtvaardig aan waar succesvolle aanpassing niet langer mogelijk is.
  5. Schaal op en realiseer consequent het streefcijfer van 100 miljard dollar voor klimaatfinanciering met langetermijnherstelplannen voor armere landen en gemeenschappen, en het stellen van een nieuw doel voor 2025.
  6. Ervoor zorgen dat klimaatreacties de biodiversiteit, voedselvoeding en bestaansmiddelen van de gemarginaliseerde en meest kwetsbare mensen beschermen en herstellen.
  7. Houd mensenrechten centraal in klimaatreacties en bevorder de uitvoering en ambitie van genderactieplannen (GAP's) die gendergelijkheid bevorderen.


Fotoomslag: "Groenlandse ijskap verloor in 1 een record van 2019 miljoen ton ijs per minuut".
Credit: Michaela Koning

Deel deze inhoud op sociale media