EP-commissie stemt over due diligence: een stap in de goede richting, verdere verbeteringen nodig - CIDSE

EP-commissie stemt over due diligence: een stap in de goede richting, verdere verbeteringen nodig

Vanmiddag heeft de Juridische Commissie van het Europees Parlement een belangrijk rapport aangenomen waarin de Europese Commissie wordt verzocht een formeel voorstel in te dienen voor een EU-due diligence-wet. De wet vereist dat zakelijke ondernemingen, inclusief financiële instellingen, mensenrechten, milieu- en bestuursrisico's en effecten in hun wereldwijde waardeketens aanpakken. Een dergelijke wet op de verantwoordingsplicht van bedrijven is nodig, aangezien vrijwillige zakelijke toezeggingen er niet in geslaagd zijn het voortdurende misbruik van bedrijven te stoppen.

Het verslag, een politiek compromis met een sterke partijoverschrijdende steun, verdient de steun van alle leden van het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering van maart. Hoewel het een stap in de goede richting is, zal de Commissie op dit voorstel moeten voortbouwen om een ​​nog robuuster, coherenter en ambitieuzer wetgevingsvoorstel in te dienen dat in de praktijk zal werken en toegang tot de rechter biedt aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen.

Wij, de ondergetekende organisaties, verwelkomen het rapport als een positieve start om verantwoording af te leggen. Het legt een aantal bedrijven een due diligence-verplichting op, erkent de noodzaak van sancties voor niet-naleving door bedrijven, inclusief administratieve sancties, en creëert burgerlijke aansprakelijkheid voor schade of het niet uitvoeren van de juiste due diligence. Het rapport legt ook terecht de nadruk op transparantie, rapportage en openbaarmaking van het bedrijf, en op het belang van het betrekken van belanghebbenden - zoals lokale gemeenschappen of vakbonden - bij het due diligence-proces.

De Commissie moet ambitieus zijn
De Europese Commissie moet het rapport gebruiken als uitgangspunt om ambitieuzere wetgeving voor te stellen door het toepassingsgebied uit te breiden tot alle bedrijven, en door vrijstellingen en onderscheid in verplichtingsniveaus af te schaffen, afhankelijk van de locatie van de activiteiten of het type bedrijf. De Commissie moet strengere en geharmoniseerde zorgvuldigheidsverplichtingen invoeren, evenals robuustere bepalingen inzake bedrijfsaansprakelijkheid en handhaving, gericht op de bescherming van slachtoffers van bedrijfsmisbruik. We bevelen de Commissie aan een wettelijke aansprakelijkheidsregeling vast te stellen die wordt ondersteund door door de lidstaten gesteunde handhaving met strafrechtelijke aansprakelijkheid of gelijkwaardige instrumenten. Om ervoor te zorgen dat de definitieve wet echt resultaten oplevert voor mens en planeet, zijn strengere bepalingen nodig om de toegang tot de rechter voor slachtoffers van bedrijfsmisbruik te vergemakkelijken en om de machtsongelijkheden aan te pakken wanneer ze een oplossing zoeken. Slachtoffers moeten financieel worden ondersteund wanneer ze een rechtszaak beginnen, en ze moeten in staat worden gesteld om naar de rechter te stappen als bedrijven nalaten de nodige zorgvuldigheid te betrachten.

Volgende stappen
Het verslag zal in stemming worden gebracht tijdens de eerste plenaire vergadering van maart. Als het Parlement de stemming van de commissie volgt, kunnen de aanbevelingen van het rapport helpen vorm te geven aan het initiatief inzake duurzaam ondernemingsbestuur dat de Europese commissaris voor justitie Didier Reynders in april 2020 heeft aangekondigd.
Zodra de Commissie een wetsvoorstel heeft ingediend, zullen het Europees Parlement en de 27 lidstaten van de EU het eens moeten worden over de tekst om deze in werking te laten treden.

Getekend door:
Amnesty International
Internationale antislavernij
CIDSE
Campagne voor schone kleren
ClientEarth
Europees Centrum voor constitutionele en mensenrechten
European Coalition for Corporate Justice
FIDH
Friends of the Earth Europe
Wereldwijde getuige
Oxfam EU

Deel deze inhoud op sociale media