Respect voor de mensenrechten in Gaza - maak nu een einde aan de illegale blokkade! - CIDSE

Respect voor de mensenrechten in Gaza - maak nu een einde aan de illegale blokkade!

In 2012 bracht de VN een rapport uit waarin werd gewaarschuwd dat Gaza in 2020 onleefbaar zou worden, tenzij er fundamentele veranderingen werden doorgevoerd en Gaza open toegang kreeg tot de buitenwereld.[1] Dit jaar is de illegale blokkade van Gaza zijn 14 jaar ingegaan en Israël blijft de bevolking van Gaza hun fundamentele rechten en een waardig leven ontzeggen.[2] Er is geen reëel vooruitzicht op significante verandering of herstel voor Gaza. Integendeel, een verdeeld Palestijns leiderschap en de wereldwijde Covid-19-pandemie verergeren en versnellen de sociale en economische ineenstorting. Er is maar één remedie, de blokkade moet onmiddellijk worden opgeheven!

Ondanks de sluiting, gevaren en ontberingen weigeren de mensen in Gaza zich te laten definiëren door het conflict dat hun dagelijks leven beïnvloedt. Net als andere mensen over de hele wereld hopen en dromen ze op een betere toekomst. De mensen in Gaza zijn vastbesloten om het leven 'leefbaar' te maken en tonen daarbij een enorme vastberadenheid en creativiteit. We mogen echter niet vergeten dat de menselijke veerkracht zijn grenzen kent wanneer we geconfronteerd worden met zulke extreme tegenslagen, zoals het geval is in Gaza.

Krediet: we zijn geen cijfers

WORD LID VAN ONZE TWEE WEBINARS (Talen: Engels / Frans):
25 februari 2021, 19:30 uur (CET):
Jeugd van Gaza: Verhalen uit een leven onder blokkade. (Frans​ Registreren HIER.

Sprekers:
- Asmaa el Khaldi, filmmaker en verteller, Gaza Sky Geeks
Majed Abusalama, directeur, we zijn geen nummers
- Dina Khadra en Ahmed Al Aydi, Theaterdagproducties

4 maart 2021, 19:30 uur (CET):
Vrouwen van Gaza: Luisteren naar hun perspectieven op 14 jaar blokkade (Frans) - Registreren HIER

Sprekers:
- Amaal Syam, algemeen directeur Centrum voor Vrouwenzaken (WAC)
- Wafa 'Abdel Rahman, directeur, Filastiniyat
- Maha Al Raei, directeur, Wessal Network  


14 jaar illegale blokkade

Sinds 1967 is Gaza onder Israëlische militaire bezetting geweest, samen met de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golanhoogten. Israël controleert alle in- en uitgangen (behalve de grensovergang met Egypte), evenals het luchtruim en de kustlijn van Gaza. Als gevolg hiervan behoudt Israël onder het Internationaal Humanitair Recht (IHR) de effectieve controle over Gaza als bezettingsmacht.

In 2007 verdreef Hamas Fatah en nam met geweld de Gazastrook over. Als reactie legde Israël een land-, zee- en luchtblokkade op aan de bijna twee miljoen mensen, waarbij de hele burgerbevolking van Gaza werd gestraft voor daden waarvoor zij geen verantwoordelijkheid dragen. Dit is een vorm van collectieve bestraffing die onder het internationaal humanitair recht als strikt illegaal wordt beschouwd.[3]

De Israëlische blokkade van de Gazastrook wordt in stand gehouden door middel van een systeem van beperkende maatregelen en sancties die het reizen van bijna alle mensen in en uit Gaza verbieden. Zeldzame uitzonderingen worden verleend aan mensen die medische, commerciële of educatieve vergunningen hebben verkregen.[4] Zowel de invoer van goederen in Gaza als de uitvoer naar Israël, de Westelijke Jordaanoever en derde landen wordt sterk beperkt. Als gevolg van het Israëlische beleid is de Gazastrook in een diepe economische, sociale en humanitaire crisis beland.

De Palestijnse Autoriteit legde haar eigen sancties op aan de de facto Hamas-regering, zoals het uitstellen, verlagen en inhouden van de salarissen van overheidsmedewerkers.[5] Deze zijn bedoeld om Hamas onder druk te zetten om de controle op te geven en vormen ook een vorm van collectieve bestraffing. In de praktijk hebben de maatregelen het leven in Gaza extra onder druk gezet.


Een door de mens veroorzaakte economische en humanitaire ramp

De Israëlische beperkingen en de militaire vijandelijkheden in 2008, 2012 en 2014 hebben een verwoestende impact gehad op de economie en het welzijn van de Palestijnen. Stroomtekorten ondermijnen de kwetsbare economie van Gaza, met name de productie- en landbouwsector.[6] De privésector in Gaza is sterk afhankelijk van Israëlische vergunningen en beleidsbeslissingen over welke goederen, uitrusting en grondstoffen er in en uit mogen. Deze uiterst beperkende voorwaarden hebben geleid tot de deontwikkeling van de Gazastrook.[7]

Momenteel leeft meer dan de helft van de bevolking in Gaza onder de armoedegrens, is minstens 75% afhankelijk van humanitaire hulp en is 69% van de jongeren werkloos.[8] Schoon drinkwater is voor 95% van de bevolking niet beschikbaar en de aanhoudende stroomtekorten hebben ook hun weerslag op de levering van essentiële diensten, zoals gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen.[9]

Zelfs vóór de uitbraak van Covid-19 had de WHO gewaarschuwd dat de gezondheidszorg in Gaza "op instorten stond".[10] De blokkade, opeenvolgende militaire vijandelijkheden in 2008, 2012 en 2014, en de verminderde financiering voor UNRWA (de belangrijkste zorgverlener in Gaza) hebben een tekort aan medicijnen, medische apparatuur en personeel veroorzaakt. Vaccins zijn nu nodig om de volksgezondheid te garanderen, maar de Israëliër heeft geweigerd ze aan Gaza te verstrekken en heeft afstand gedaan van zijn verantwoordelijkheden als bezettingsmacht onder de Vierde Conventie van Genève.[11]

[Lees Riwaa Abuquta's, "dubbele vergrendeling" de beschouwingen van een jonge vrouw over het leven van een wereldwijde pandemie in Gaza en de blog 'Palestijnse vrouwen in de Gazastrook tussen Siege en Covid-19" by Amal Syam, directeur van het Centrum voor Vrouwenzaken.]

Verandering voor Gaza?

De mensen in Gaza zijn standvastig geweest en komen in opstand tegen de blokkade, het onrecht en de erbarmelijke levensomstandigheden. In 2018 en 2019, tijdens de 'Great March of Return', eisten burgerdemonstranten een einde aan de blokkade en hun recht als vluchteling om naar huis terug te keren. Ze werden geconfronteerd met onevenredig en zelfs dodelijk geweld van het Israëlische leger.[12] In de nasleep werden de daders niet verantwoordelijk gehouden, waardoor gewonde en getraumatiseerde slachtoffers zonder gerechtigheid achterbleven.

Verzet is ook te vinden in het vreedzame dagelijkse werk van maatschappelijke organisaties, lokale ondernemers en jonge activisten die het verschil maken. Hun betrokkenheid is essentieel om het leven leefbaarder te maken en zaait hoop voor de mensen in Gaza. Ondanks het bewonderenswaardige werk dat ze doen, zal verandering voor Gaza niet zonder politieke oplossingen komen. Het zal niet komen zonder dat het internationaal humanitair recht en de mensenrechten worden gehandhaafd en degenen die het schenden ter verantwoording worden geroepen. Verandering zal alleen hand in hand gaan met gerechtigheid en respect voor de onvervreemdbare rechten van de bevolking van Gaza.

Krediet: we zijn geen cijfers

Versie met Franse ondertitels


Lees meer over het leven in Gaza en ondersteun het werk van onze partners :


Onderneem actie voor Gaza in uw land via onze aangesloten organisaties:

België
Broederlijk Delen: https://www.broederlijkdelen.be/nl/hoe-en-waar-we-werken/israel-en-palestina
Entraide en Fraternité: https://www.entraide.be/entraide-et-fraternite-debute-son-action-en-israel-et-palestine

Frankrijk
CCFD-Terre Solidaire: https://ccfd-terresolidaire.org/projets/moyen-orient/palestine-israel/

Ierland
Trocaire: https://www.trocaire.org/countries/israel-palestine/

UK
CAFOD https://cafod.org.uk/About-us/Where-we-work/Middle-East/Israel-and-Palestine


OPMERKINGEN

[1] Gaza in 2020: een leefbare plek? Een rapport van het landenteam van de Verenigde Naties in het bezette Palestijnse gebied, augustus 2012. https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza_in_2020_a_liveable_place_english.pdf.

[2] De blokkade vormt een schending van de Haagse verdragen, art. 33 van de Vierde Conventie van Genève en art. 7 van de Statuten van Rome.

[3] Collectieve bestraffing is in strijd met de Haagse verdragen en ook in strijd met artikel 33 van het vierde Verdrag van Genève. Zie Diakonia International Humanitarian Law Resource Center, "Schuldig door associatie. Israëls collectieve strafbeleid in de oPt ”, oktober 2016. p.4. https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl—briefs/guilty-by-association-israels-collective-punishment-policies-in-the-opt.pdf.

[4] Zie voor een volledig overzicht van de vergunningaanvragen die nodig zijn om Gaza te verlaten en binnen te komen https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50en.pdf​ Zie ook Gisha “Access Kit. Een gids met procedures en protocollen die de toegang van en naar de Gazastrook reguleren ”, oktober 2019, https://features.gisha.org/access-kit/.

[5] Khoury, J. PA, arbeiders in Gaza gaan de straat op om te protesteren tegen een loonsverlaging van 30 procent, 08/04/2017, https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-pa-workers-in-gaza-take-to-streets-to-protest-30-percent-cut-in-salaries-1.5459052.

[6] UNWRA, Gazastrook, december 2019, https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip.

[7] Landenteam van de Verenigde Naties in het bezette Palestijnse gebied, "Gaza, Ten Years later", juli 2017, https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/gaza_10_years_later_-_11_july_2017.pdf.

[8] Oxfam, mei 2020, briefingnota. Verschuivende kwetsbaarheden: de gezichten van de aanhoudende crisis in Gaza.

[9] UNWRA, Gazastrook, december 2019, https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip.

[10] WHO, Gezondheidsrespons op de crisis in Gaza, http://www.emro.who.int/images/stories/WHO_Gaza_donor_alert.pdf?ua=1.

[11] Human Rights Watch 'Israël: verstrek vaccins aan bezette Palestijnen. Meer dan 4.5 miljoen op de Westelijke Jordaanoever, Gaza uitgesloten van vaccinatiedruk '17 januari 2021, https://www.hrw.org/news/2021/01/17/israel-provide-vaccines-occupied-palestinians.

[12] Tijdens de Grote Mars van Terugkeer werden 214 Palestijnen, waaronder 46 kinderen, gedood en raakten meer dan 36,100, waaronder bijna 8,800 kinderen, gewond. Ter vergelijking: een Israëlische soldaat werd gedood en zeven raakten gewond. https://www.un.org/unispal/document/two-years-on-people-injured-and-traumatized-during-the-great-march-of-return-are-still-struggling/.


Cover foto credit: Asma Elkhadi

Deel deze inhoud op sociale media