Handelsovereenkomst EU-Mercosur: geen bescherming van het milieu en mensen zonder heronderhandelingen - CIDSE

Handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur: geen bescherming van het milieu en de mensen zonder heronderhandelingen

CIDSE, MISEREOR en Greenpeace publiceerden een nieuw legale mening over de geplande handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur. Terwijl de vicevoorzitter van de EU-commissie Dombrovskis vorige week zijn voornemen bevestigde om de overeenkomst te redden door middel van een aanvullende overeenkomst met Brazilië over milieubescherming, schetst het advies de tekortkomingen van de huidige bepalingen inzake mensenrechten en duurzaamheid en stelt hij heronderhandeling voor als enige remedie.  

In reactie op de kritiek wil de EU slechts een addendum bij de handelsovereenkomst opnemen. De auteurs van het juridische advies in opdracht van CIDSE, Greenpeace en MISEREOR achten dit addendum "niet nuttig" voor het bereiken van effectieve beschermings- en controlemaatregelen voor mens, milieu en klimaat. Talrijke milieu- en mensenrechtenbepalingen zijn losjes geformuleerd of vrijwel onmogelijk te handhaven. Tot dusver heeft de EU heronderhandelingen uitgesloten.   

Volgens CIDSE-secretaris-generaal Josianne Gauthier “Zoals deze nieuwe studie duidelijk uitlegt, zal de handelsovereenkomst zoals deze is, indien deze wordt goedgekeurd, schadelijk zijn voor de mensenrechten, vooral die van inheemse bevolkingsgroepen. Het zal een verdere stap zijn in de logica van winst voor de natuur en mensen; van winst voor de mensheid ”.  

Het legale mening bewijst dat om een ​​effectieve bescherming van mensenrechten en milieunormen te bieden, er opnieuw over de overeenkomst moet worden onderhandeld. Bovendien moeten de heronderhandelingen alomvattend zijn en niet beperkt tot het hoofdstuk over duurzaamheid.  

 Bedrijfswinsten troef bescherming van het klimaat 

De Europese Unie en de vier Zuid-Amerikaanse Mercosur-staten (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) onderhandelen al decennia over de deal. In zijn huidige vorm dreigt de handelsovereenkomst de schendingen van de mensenrechten, de aantasting van het milieu, het uitsterven van soorten in Zuid-Amerika en de klimaatcrisis te verergeren.  

De belangrijkste begunstigde van de overeenkomst zou de Europese exportsector zijn. In Duitsland bijvoorbeeld, zal de afschaffing van tarieven op zeer giftige pesticiden die Duitse fabrikanten exporteren naar Mercosur-landen waarschijnlijk de verkoop verhogen. Deze pesticiden zijn gevaarlijk en een gevaar voor de gezondheid voor iedereen die ze gebruikt, en kunnen ook een vernietigende impact hebben op de biodiversiteit en het milieu.  

De Europese Unie moet blijk geven van haar toewijding aan een handelsbeleid waar iedereen baat bij heeft, ook toekomstige generaties. Dit betekent dat sociale rechtvaardigheid en klimaat- en milieubescherming centraal moeten staan ​​in het Europese handelsbeleid, en niet de bedrijfswinsten. 

Perscontact: Valentina Pavarotti, CIDSE Communications Manager, pavarotti (at) cidse.org

Deel deze inhoud op sociale media