Oproep tot het indienen van voorstellen - European Laudato Si 'Alliance Baseline Survey - CIDSE

Oproep tot het indienen van voorstellen - European Laudato Si 'Alliance Baseline Survey

Deze nulmeting “Door Laudato Si 'geïnspireerde projecten van 2016 tot nu” is een van de activiteiten van het project “ELSiA 2021-2023: een partnerschap voor de bevordering van integrale ecologie in Europa”.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen nodigt geïnteresseerde en gekwalificeerde partijen uit om voorstellen in te dienen bij de European Laudato Si 'Alliance voor de implementatie van een nulmeting gericht op het identificeren van door Laudato Si' geïnspireerde initiatieven, geïmplementeerd door kerkelijke actoren in Europa van 2016 tot nu.

Belangrijkste stappen in het sollicitatieproces:
-Verzoek om opheldering via e-mail in te dienen vóór 24.05.2021
- Termijn voor het geven van een antwoord op de verduidelijkingen: 26.05.2021
-Deadline voor de indiening van de voorstellen: 31.05.2021
-Interviews met kandidaten op de shortlist: 04.06.2021
-Eindelijke selectie van succesvolle kandidaat: 09.06.2021
-Startdatum contract: 14.06.2021

Verzoek om verduidelijking kunt u sturen naar: info@elsia-alliance.eu

De volledige call for proposals is hieronder te downloaden.


Deel deze inhoud op sociale media