Het milieu in mensenrechten en milieu-due diligence - CIDSE

Het milieu inzetten voor mensenrechten en zorgvuldigheid op het gebied van milieu


Deze zomer zal de Europese Commissie naar verwachting een richtlijn indienen die mensenrechten en milieuonderzoek invoert voor bedrijven die gevestigd zijn en actief zijn in de Europese Unie. CIDSE en zijn bondgenoten hebben gepleit voor een dergelijke wetgeving, onder meer via een oproep ondertekend door meer dan 230 bisschoppen over de hele wereld. Dit is een cruciale eerste stap om ervoor te zorgen dat de activiteiten van bedrijven niet bijdragen aan verdere mensenrechtenschendingen en aan de aantasting van ons gemeenschappelijke huis.  

De milieuaspecten van de aanstaande richtlijn zullen van cruciaal belang zijn om ervoor te zorgen dat de bepalingen die erin zullen worden opgenomen, een verschil maken in het leven van Europeanen en mensen over de hele wereld, een effectieve Europese Green Deal en het bereiken van klimaatdoelstellingen. Milieueffecten en mensenrechten zijn nauw met elkaar verweven, maar wetgeving richt zich vaak uitsluitend op een mensenrechtenbenadering - wat betekent dat wanneer negatieve milieueffecten niet direct een schending van de mensenrechten vormen, ze misschien niet als zodanig worden beschouwd. Het genieten van basisrechten, zoals het recht op voedsel, water en een gezond leven, houdt echter duidelijk verband met toegang tot een gezonde omgeving - vooral voor gemeenschappen in het Zuiden, wiens levensonderhoud vaak rechtstreeks afhangt van de toegang tot natuurlijke hulpbronnen.  

In deze nieuwe briefing, CIDSE, Amnesty International, Client Earth, ECCJ, Fern, Forest Peoples Program, Global Witness en Anti-Slavery International zetten de minimale milieunormen uiteen waaraan de komende EU-wetgeving zou moeten voldoen.  

CIDSE-contactpersoon: Giuseppe Cioffo, Corporate Regulation Officer (cioffo (at) cidse.org)

Omslagfoto:
De instorting van de dam van het mijnbouwbedrijf Samarco, eigendom van Vale en Anglo-Australian BHP, veroorzaakte een modderstroom die verschillende huizen in het district Bento Rodrigues, gemeente Mariana, Minas Gerais, Brazilië in november 2015 overspoelde.
Krediet: Rogério Alves / TV Senado.

Deel deze inhoud op sociale media