Laudato Si 'stimuleert radicale verandering en het pad naar een rechtvaardige toekomst - CIDSE

Laudato Si 'stimuleert radicale verandering en de weg naar een rechtvaardige toekomst

Persbericht van de Europese Laudato Si' Alliance 

Op 27 mei woonden meer dan 100 mensen uit alle hoeken van de wereld de vierde Laudato Si 'Reflection Day bij, dit jaar online. Sprekers boden inspirerende reflecties, gevolgd door uitwisselingen met het publiek over langetermijndenken, de rol van de kerk en lokale gemeenschappen, voortbouwend op de langdurige impact van de encycliek Laudato SI '. 

Deelnemers werden verwelkomd door HE kardinaal Jean-Claude Hollerich SJ, de aartsbisschop van Luxemburg, voorzitter van COMECE en erevoorzitter van de European Laudato Si 'Alliance (ELSi'A). In zijn openingstoespraak verwees hij naar de veelzijdige crisis die we doormaken en hoe we de verandering en droom kunnen zijn die we willen leven. Hij herinnerde het publiek eraan dat we een nieuw pad voor de mensheid kunnen co-creëren en een "planetaire gemeenschap” dat in harmonie leeft. 

Filosoof Romeinse Krznaric gericht op het concept van “goed voorouders”, Kritiek op het tijdperk van chronisch kortetermijndenken, gedomineerd door de tirannie van het NU. Volgens deze visie hebben we langetermijndenken nodig om de wereldwijde ecologische crisis het hoofd te bieden. Zoals opgemerkt in Laudato Si ', moeten we denken in termen van onder-generaties solidariteit. We moeten ons concentreren op transcendente doelen, de doelen die verder gaan dan het 'zelf'. We moeten een ‘legacy-mentaliteit’ ontwikkelen en nieuwe economische modellen toepassen, zoals donut economie die ons in staat stellen om in evenwicht te gedijen door een circulaire economie zonder afval te creëren in plaats van een economie die voortdurend groeit. 

Lid van het Europees Parlement Tomas Zdetsjovski nagedacht over het belang van betrokkenheid van mensen en de noodzaak om een ​​beroep te doen op onze politici. "We moeten niet in slaap vallen in onze democratie", maar blijf in gesprek met onze politici en blijf mobiliseren voor verandering.  

Tijdens het evenement kregen de deelnemers ook de kans om kennis te maken met enkele concrete manieren om de principes van Laudato Si op lokaal niveau tot leven te brengen. Allereerst Dominika Chylewska van Caritas Polen (Caritas Laudato Si' initiatief) reflecteerden op de verschillende reacties, ook van weerstand, die mensen hadden toen ze voor het eerst met de ideeën in de encycliek Laudato Si' in aanraking kwamen. Als reactie hierop startten ze een project om katholieken in Polen aan te moedigen om dichter bij ecologische praktijken te komen en de reeds bestaande verbinding tussen ecologie en katholieke sociale leer aan te tonen. Ze begonnen met grassroots-projecten, jongerengroepen betrekken en deskundigen inschakelen om professionele begeleiding te bieden bij het formuleren van hun bewustmakingscampagnes. Een van de voordelen van dit project is dat verandering op gemeenschapsniveau moet worden aangewakkerd.   

br. Dr. Bernd Beermann OFMCap presenteerde ook een lokaal initiatief in Münster: een inclusieve tuin die openstaat voor bezoekers en een ruimte biedt om te leren over biodiversiteit en om volledig ondergedompeld te worden in de natuur, God te ontmoeten in de schoonheid van zijn schepping.  

In het tweede deel van de reflectiedag hielpen presentaties vanuit de kerk en het EU-perspectief om transcendent te identificeren  doelen en samenwerkingsgebieden voor de planeet. Vr. Augusto Zampini, adjunct-secretaris van de Vaticaanse Dicasterie ter bevordering van integrale menselijke ontwikkeling, markeerde de gevaren van de "globalisering van onverschilligheid”. Hij herinnerde ons eraan dat hoewel het beleid radicaal moet veranderen, de rechtvaardige transitie niet ten koste mag gaan van de armen. We kunnen de last niet leggen op degenen die al overbelast zijn.  

Angelo Salsi, Eenheidshoofd bij CINEA en verantwoordelijk voor het LIFE-programma Natuur en circulaire economie, benadrukte het belang van het overstijgen van de logica van de meest op handen zijnde politieke strategieën en het verbreden van de visie, zelfs voorbij de tijdspanne van één menselijk bestaan. In deze visie op lange termijn, de bijdrage en benadering van de kerken en de leringen in paus Franciscus 'Laudato Si' zouden een katalysator kunnen zijn om mensen wereldwijd te bereiken om klimaatverandering aan te pakken. zou een katalysator kunnen zijn om mensen wereldwijd te bereiken om klimaatverandering aan te pakken. 

Als moderator, een van de belangrijkste partners in ELSi'A, ELSi'A, benadrukte secretaris-generaal van Caritas Europa, Maria Nyman, in haar slotopmerkingen het belang van niet bang zijn voor de veranderingen die nodig zijn, zij het radicaal. We weten dat we niet alleen zijn op dit pad, en we moeten een langetermijnplan formuleren zodat onze Droom niet slechts een utopie blijft.  


Opmerkingen voor de redactie:  

De Laudato Si 'Reflection Day werd georganiseerd door de European Laudato Si' Alliance (ELSi'A), die is samengesteld door Caritas Europa, COMECE – Commissie van de Bisschoppenconferenties van de EU; JESC - Jezuïeten Europees Sociaal Centrum; CIDSE - Internationale familie van katholieke organisaties voor sociale rechtvaardigheid; GCCM - Global Catholic Climate Movement; Justice and Peace Europe. Het is een netwerk van katholieke organisaties met als doel de integrale benadering van de encycliek Laudato Si' en aanverwante kerkelijke leerstellingen aan te passen aan een Europese context met speciale aandacht voor de instellingen van de Europese Unie. De alliantie wil de bestaande capaciteiten van lidorganisaties bundelen en coördineren met betrekking tot «integrale ecologie» en een «ecologische conversie» voorgesteld door paus Franciscus. Om met de alliantie in contact te komen, kunt u contact opnemen met Cinzia Verzelletti, ELSiA-coördinator: coördinator@elsia-alliance.eu  

Mediacontact voor CIDSE: Valentina Pavarotti, pavarotti (at) cidse.org

Conferentieschetsnotities door Zsofi Lang:


Foto: Inclusieve tuin, Munster

Deel deze inhoud op sociale media