Beschouwingen over voedselsystemen en justitie - CIDSE

Beschouwingen over voedselsystemen en justitie

Interview met Josianne Gauthier, secretaris-generaal van CIDSE 

De voedselsystemen van de Verenigde Naties pre-top vindt volgende week plaats (26-28 juli). Het zal een belangrijke bijeenkomst zijn om de toon te zetten vóór het wereldwijde evenement in september, dat tot doel heeft “gedurfde nieuwe acties te lanceren om vooruitgang te boeken bij alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, die elk tot op zekere hoogte gebaseerd zijn op gezondere, duurzamere en rechtvaardigere voedselsystemen". 

Echter, honderden basisorganisaties verzetten zich tegen de Food Systems Summit het ervan te beschuldigen onevenredig beïnvloed te worden door bedrijfsactoren, en gebrek aan transparantie en verantwoordingsmechanismen. CIDSE ondersteunt dit standpunt. Bij deze gelegenheid deelt haar secretaris-generaal, Josianne Gauthier, enkele gedachten over voedselsystemen en justitie. Haar interview zal ook deel uitmaken van een wereldwijde virtuele rally [#FoodSystems4People”] met kleinschalige voedselproducenten en de stemmen van mensen, georganiseerd door de Civil Society and Indigenous People's Mechanism voor de betrekkingen met het VN-Comité voor Wereldvoedselzekerheid (CSM).  

U kunt het volledige interview hier bekijken en het transcript lezen:

Interview met Josianne Gauthier

Wat zou voor jou een geschikt voedingssysteem zijn?   

Het huidige voedselsysteem wordt helaas gezien als een bedrijf. Voedsel wordt gezien als een handelswaar, als een object voor winst, een koopwaar, en dit is de fundamentele tekortkoming van het voedselsysteem, aangezien het niet kan garanderen dat voedsel gegarandeerd is en als een recht wordt gezien. De hele logica moet veranderen, voedselsystemen moeten gebaseerd zijn op gerechtigheid en gefocust zijn op mensen en niet op markten. Om dit te laten gebeuren, moet sociale rechtvaardigheid als geheel worden geïntegreerd in het voedselsysteem, evenals klimaatrechtvaardigheid, intergenerationele rechtvaardigheid, gendergelijkheid, rassengelijkheid. Deze elementen zouden ervoor zorgen dat de stem van de mensen op de eerste plaats komt en dat de planeet wordt gerespecteerd.   

Wat is de rol van bedrijven in de transformatie van voedselsystemen? 

Het huidige voedselsysteem wordt grotendeels gerund door bedrijven, en privébelangen hebben de neiging boven het algemeen belang te gaan. Dit is al een fundamentele fout en een uitdaging. Bedrijven zullen altijd aanwezig zijn, ze maken deel uit van ons economisch model, ons economisch systeem; we hebben deze relatie met hen. Ze mogen echter niet het laatste woord hebben over waar voedsel naartoe moet, hoe het wordt verbouwd, door wie wordt verbouwd, waar het naartoe gaat en hoe het wordt verdeeld. Er moet een hogere participatie zijn, ruimte creëren voor mensen, voor gemeenschappen om een ​​stem te hebben in het voedselsysteem. Dit zou belangrijk zijn om een ​​deel van de corporate capture tegen te gaan. Een ander element is het hebben van instrumenten om te waken voor mensenrechtenschendingen die plaatsvinden op bedrijfsniveau. Bijvoorbeeld, corporate due diligence-wetten en mensenrechtenbescherming zijn allemaal garanties die moeten worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de corporate capture niet de dominante is.   

Wat zou de rol van vrouwen moeten zijn bij het ontwerpen van nieuwe voedselsystemen?   

Zoals in veel van de huidige systemen, is genderongelijkheid zowat overal, en dat geldt met name voor het voedselsysteem, vooral omdat in landbouwgebieden vrouwen minder toegang hebben tot land of minder landrechten. Het wettelijk kader zou in veel bepaalde situaties verbeterd kunnen worden om gelijkheid te garanderen. Verder, vrouwenstemmen moeten gehoord worden, met hun suggesties, hun succesverhalen; niet alleen als slachtoffers of begunstigden, maar ook als actoren, echte changemakers in dit proces. En ze hebben verhalen te vertellen, dus het gaat om het creëren van die ruimte en het eren daarvan en vanuit een breder perspectief van sociale rechtvaardigheid.   

Is agro-ecologie een haalbaar alternatief om naar voren te schuiven?   

Agro-ecologie is gebaseerd op traditionele kennis van het land, kennis van de seizoenen, van de levenscyclus. Er zit veel wijsheid en wetenschap achter. Het is ook een zeer integrale benadering, omdat het rekening houdt met de rechten van de gemeenschap, het algemeen welzijn, het element van intergenerationele rechtvaardigheid, de rechten van vrouwen, de rechten van inheemse volkeren. Er is ook meer respect voor biodiversiteit in dat model, dus het moet echt veel meer worden onderzocht. Er moet veel meer aandacht aan worden besteed, en ook meer financiering. Het verdient meer onderzoek eromheen en meer ruimte, want agro-ecologie is een echte en ongelooflijke oplossing, en het werkt. Het voedt mensen, dus de enige blokkade die we kunnen zien is dat die er zijn belangen tegen. Het is niet het algemeen belang dat domineert; als agro-ecologie naar voren zou worden gebracht, zouden we meer denken in een perspectief van sociale rechtvaardigheid en algemeen welzijn. 

Video over de tegenmobilisatie:

foto: “Vrouwen tonen hun landbouwproducten” by Wereldbank Fotocollectie is gelicenseerd onder CC BY-NC-ND 2.0

  

Deel deze inhoud op sociale media