De impact van landroof op mensenrechten, milieu en migratie - CIDSE

De impact van land grabbing op mensenrechten, milieu en migratie

Samen met andere CIDSE-leden, FOCSIV (Italië) en Entraide et Fraternité (België) zijn actief betrokken bij de strijd tegen landroof en hekelen dit fenomeen dat zich de afgelopen jaren met dezelfde intensiteit heeft voortgezet, zo niet groter, met meer dan 93 miljoen hectare land dat in 2020 van lokale gemeenschappen is afgenomen. de volgende publicaties:

“I padrone della terra – Rapporto sull'accaparramento della Terra 2021: conseguenze su diritti umani, ambiente e migrazioni” (alleen IT)
(The Masters of the Earth – Land Grabbing Report 2021: gevolgen voor mensenrechten, milieu en migratie)

Vier jaar na de publicatie van het eerste "Masters of the Earth"-rapport, belicht dit nieuwe rapport het verband tussen landroof en de crises die worden veroorzaakt door het extractivistische model, van klimaatverandering tot migratie en verplaatsing, van ongelijkheden in grondbezit tot willekeurige exploitatie en vervuiling van de natuur, van de race om zeldzame aardmetalen die essentieel zijn voor technologische innovatie, zoals kobalt voor batterijen voor elektrische auto's, tot discriminatie op grond van geslacht en uitbuiting van kinderarbeid.

Zoals beschreven in het rapport, treffen landroof en groeiende ongelijkheden de meest kwetsbare en kwetsbare gemeenschappen, en wegen ze nog zwaarder op vrouwen, meisjes en kinderen, verpletterd door patriarchale samenlevingen en eeuwenoude tradities van discriminatie. Het rapport belicht ook de verhalen van verzet van inheemse volkeren die hun land en hun rechten verdedigen: mensen en mannen die aantonen dat internationale samenwerking een noodzaak is voor een radicale verandering van het mondiale systeem, naar een rechtvaardiger, rechtvaardiger en duurzamere samenleving.


“Insécurité foncière en RDC – L'accaparement des terres dans la Province du Sud-Kivu : ervaringen paysannes” (alleen FR) (Landonzekerheid in de DRC – Landroof in de provincie Zuid-Kivu: ervaringen van boeren)

Deze paper is de derde van een reeks gewijd aan toegang tot land, een centraal thema voor Entraide et Fraternité. De eerste twee publicaties waren gewijd aan landonveiligheid in Madagascar (2018) en de Filipijnen (2019). De meest recente studie, die focust op Congo-DRC, maakt ook deel uit van een transversale reflectie over de "dekolonisatie van kennis", geïnitieerd door een groep onderzoekers van het Angaza Institute in Bukavu, in samenwerking met de Katholieke Universiteit van Leuven.

De studie benadrukt dat landroof niet alleen een obstakel is voor de voedselzekerheid van boeren, maar ook de oorzaak is van andere problemen: boeren worden gemarginaliseerd en uitgebuit door lokale elites, machtige actoren (inclusief de lokale kerk) en soms andere boeren.

Drie concrete gevallen worden onderzocht en vergezeld van een reeks aanbevelingen:
– Opzettelijke annexatie van alle of een deel van het boerenland (Mumosho);
– onteigening in naam van algemeen belang (Kahuzi-Biega National Park);
– Dubbelzinnige en vernederende voorwaarden voor toegang tot land binnen landconcessies van particuliere eigenaren of de plaatselijke kerk.

Deel deze inhoud op sociale media