CIDSE-bijdrage aan de 7e sessie van het bindende VN-verdrag - CIDSE

CIDSE-bijdrage aan de 7e sessie van het bindend VN-verdrag


De 7e sessie van de open intergouvernementele werkgroep voor transnationale ondernemingen en andere zakelijke ondernemingen met respect voor mensenrechten zal plaatsvinden in Genève van 25 tot 29 oktober 2021.

Voorafgaand aan het begin van de sessie brengt CIDSE zijn . uit bijdrage aan het debat en doet aanbevelingen over de 3rd herzien conceptdocument van het wettelijk bindend instrument om in de internationale mensenrechtenwetgeving de activiteiten van transnationale ondernemingen en andere zakelijke ondernemingen te reguleren. 

De komende sessie zal een sleutelmoment zijn voor het proces naar het vormgeven van een VN-verdrag dat waarde kan toevoegen aan de wereldwijde inspanningen om de mensenrechten te beschermen tegen de gevolgen van zakelijke activiteiten en om toegang tot de rechter te bieden aan getroffen mensen en gemeenschappen.


Extra lezen
- Analyse van het derde ontwerp van het VN-Verdrag inzake bedrijfsleven en mensenrechten door Prof Dr. Markus Krajewski gepubliceerd door CIDSE
- CIDSE's betrokkenheid bij de 7e sessie van het bindende VN-verdrag

Contact
Giuseppe Cioffo, CIDSE Corporate Regulation Officer, cioffo (at) cidse.org

Deel deze inhoud op sociale media