Wereldwijde oplossingen voor wereldwijde problemen - CIDSE

Wereldwijde oplossingen voor wereldwijde problemen

Waarom EU-wetgeving en een VN-instrument inzake bedrijfsverantwoordelijkheid complementair moeten zijn. Een beleidsbriefing door CIDSE, ECCJ, ECCHR, FIDH en Friends of the Earth-Europe, oktober 2021

Terwijl staten en het maatschappelijk middenveld de goedkeuring van bindende regels voor bedrijven deze week bespreken in de Mensenrechtenraad, blijven bedrijfsactiviteiten wereldwijd een ernstige bedreiging vormen voor mens en planeet. De goedkeuring van een juridisch bindend VN-instrument voor bedrijven en mensenrechten zou een belangrijke stap zijn in het dichten van de wereldwijde kloof die bedrijven in staat stelt te ontsnappen aan hun verantwoordelijkheden wanneer ze schade veroorzaken of hieraan bijdragen. 
Hoewel van de Europese Commissie wordt verwacht dat zij EU-brede wetgeving zal indienen om de activiteiten van bedrijven te reguleren met betrekking tot hun impact op de mensenrechten en het milieu, is de EU grotendeels afwezig geweest bij de VN-onderhandelingen. De aangevoerde reden voor de afwezigheid van de EU was vaak de noodzaak om een ​​regionaal Europees instrument aan te nemen alvorens mondiale onderhandelingen aan te gaan.  

In een nieuw beleidsbriefing vandaag gepubliceerd, pleiten CIDSE, Friends of the Earth Europe, de European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), de International Federation of Human Rights (FIDH) en het European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR) dat de EU moet deelnemen aan de proces voor een juridisch bindend VN-instrument “ervoor te zorgen dat de regionale hervormingen van de EU inspiratie halen uit en een aanvulling vormen op hervormingen op internationaal niveau – met name met betrekking tot de aansprakelijkheid van bedrijven en belemmeringen voor de rechtsgang – en dat mensen die door schendingen worden getroffen niet zonder bescherming worden gelaten, terwijl wordt vermeden dat rechthebbenden en bedrijven worden onderworpen aan tegenstrijdige normen van regio tot regio'.  

Contactpersoon: Giuseppe Cioffo, Corporate Regulation Officer (cioffo(at)cidse.org)


Creditfoto: Victor Barro/Friends of the Earth International

Deel deze inhoud op sociale media