Persmap - uitpakken van de komende EU-wet om misbruik door bedrijven te stoppen - CIDSE

Persmap – uitpakken van de komende EU-wet om misbruik door bedrijven te stoppen


In maart 2021 heeft het Europees Parlement (EP) een resolutie voor een 'wetgevend initiatiefverslag' (INL), waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen een voorstel voor een richtlijn inzake due diligence van ondernemingen in te dienen die, in overeenstemming met internationale normen, bedrijven verantwoordelijk zou houden voor hun mensenrechten en milieueffecten tijdens hun activiteiten en waardeketens. Een dergelijke wet kan aanzienlijke gevolgen hebben voor bedrijven die binnen en buiten de grenzen van de EU actief zijn. Het EP benadrukte dat vrijwillige richtlijnen ontoereikend zijn gebleken om misbruik door bedrijven te voorkomen en zakelijk gedrag te veranderen. De Europese Commissie zal naar verwachting in 2022 een voorstel voor een richtlijn indienen, nadat de publicatie ervan in 2021 twee keer werd uitgesteld.

CIDSE en andere gelijkgestemde NGO's hebben de afgelopen jaren actief gepleit voor een dergelijke wet. In een Press Kit gecreëerd door dezelfde coalitie, schetsen we de belangrijkste kernpunten die moeten worden opgenomen in de komende EU-wet, evenals een grondige analyse van de betekenis ervan door middel van casestudies en getuigenissen. Het document is beschikbaar in Engels, Frans, Duits en Spaans.


De persmap presenteert vragen van het maatschappelijk middenveld, naast andere nuttige informatie. Deze omvatten resultaten van een YouGov-enquête waaruit blijkt dat de overweldigende meerderheid van EU-burgers zijn het erover eens dat bedrijven wettelijk verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun schade aan het milieu en de mensenrechten, informatie over de stappen die nationale regeringen nemen om de gevolgen van bedrijven te reguleren en pogingen van bedrijfslobby's om de wet te ondermijnen of af te zwakken. We hopen dat deze persmap nuttig zal zijn voor journalisten die op zoek zijn naar meer informatie en een verscheidenheid aan bronnen in hun berichtgeving over de debatten die momenteel plaatsvinden rond het toekomstige voorstel van de Europese Commissie, dat naar verwachting in 2022 zal worden gepubliceerd.Creditfoto CIDSE-REPAM - AdobeStock _ 43276609

Deel deze inhoud op sociale media